ยินดีต้อนรับ ขอเชิญเข้าตรวจสอบคุณภาพน้ำในบริเวณใกล้ที่พักอาศัย และสถานที่เข้าร่วมโครงการน้ำประปาดื่มได้ บริการจากใจการประปานครหลวง

Tapwater Quality (Pipe)  Chao Praya River Water Quality  MaeKlong River Water Quality  
Treated Water Quality  Tap Water Quality  Summary of drinking project  
 
Copyright © 2007 by Metropolitan Waterworks Authority.  All rights reserved.
Power by PSS Computer & Network Co., Ltd.
 
ติดต่อเรา : ฝ่ายควบคุมคุณภาพน้ำ 0-2503-9350 ต่อ 23
 
  จำนวนผู้เยี่ยมชม 69,951 คน