ต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลหรือแจ้งเหตุขัดข้อง เกี่ยวกับ งานประปา กรุณาติดต่อ 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง ::21 มี.ค. 62 เวลา 22.00 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ปิดประตูน้ำเพื่อตัดบรรจบท่อประปาเดิมขนาด 800 มม. บริเวณคลองแมะดำ ถนนสุวินทวงศ์น้ำไม่ไหล ถนนสุวินทวงศ์ ฝั่งขาเข้า ตั้งแต่หน้าบริษัท TFE ถึง คลองหลวงแพ่ง , ถนนสุวินทวงศ์ ฝั่งขาออก ตั้งแต่แยกหนองจอก ถึง คลองบึงขวาง , ถนนร่วมพัฒนา ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่แยกอยู่วิทยา ถึง คลองลำตาอิน , ถนนเชื่อมสัมพันธ์ ฝั่งขาเข้า ตั้งแต่แยกหนองจอก ถึง คลองลำอีรั้ว , ถนนฉลองกรุง ฝั่งขาออก ตั้งแต่แยกหนองจอก ถึง คลองบึงขวาง และ ถนนอยู่วิทยา ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่แยกอยู่วิทยา ถึง คลองลำสลิดทอง ::มหาดไทยเปิดแคมเปญ ::มหาดไทยร้อยใจ คนไทยยิ้มได้ รองรับนโยบาย คืนความสุขให้ประชาชน ของ คสช. กำหนด 6 เป้าหมายเน้นหนัก :: รักษาความสงบ บริการด้วยใจ ให้ความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ ปรองดองสมานฉันท์ มุ่งมั่นปฏิรูป ::มหาดไทยชูแผน:: มหาดไทยใสสะอาด:: กำหนดมาตรการเข้มป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ตามนโยบาย คสช. ครอบคลุมทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในสังกัด และองค์กรปกครองท้องถิ่น