ต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลหรือแจ้งเหตุขัดข้อง เกี่ยวกับ งานประปา กรุณาติดต่อ 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง ::20, 22 ก.พ. 62 เวลา 23.00 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น บำรุงรักษาถังเก็บน้ำใสโรงงานผลิตน้ำสามเสน 2 น้ำไม่ไหล ถนนราชปรารภ, ถนนราชดำริ, ถนนมักกะสัน, ถนนพญาไท, ถนนพระราม1, ถนนเพชรบุรี, ถนนพระราม 6 ตั้งแต่แยกตัดถนนประดิพัทธ์ ถึง แยกตัดถนนพระราม 1, ถนนราชวิถี ตั้งแต่แยกตัดถนนสวรรคโลก ถึง แยกสามเหลี่ยมดินแดง, ถนนพหลโยธิน ตั้งแต่แยกสะพานควาย ถึง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ, ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ตั้งแต่ทางด่วนเฉลิมมหานคร ถึง แยกตัดถนนราชปรารภ ::มหาดไทยเปิดแคมเปญ ::มหาดไทยร้อยใจ คนไทยยิ้มได้ รองรับนโยบาย คืนความสุขให้ประชาชน ของ คสช. กำหนด 6 เป้าหมายเน้นหนัก :: รักษาความสงบ บริการด้วยใจ ให้ความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ ปรองดองสมานฉันท์ มุ่งมั่นปฏิรูป ::มหาดไทยชูแผน:: มหาดไทยใสสะอาด:: กำหนดมาตรการเข้มป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ตามนโยบาย คสช. ครอบคลุมทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในสังกัด และองค์กรปกครองท้องถิ่น