ต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลหรือแจ้งเหตุขัดข้อง เกี่ยวกับ งานประปา กรุณาติดต่อ 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง ::13 พ.ย. 61 เวลา 22.00 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ปิดประตูน้ำเพื่อซ่อมท่อประธานขนาด 800 มม. ที่แตกรั่ว ในถนนทางหลวงหมายเลข 340 บริเวณใกล้คลองลำรี น้ำไหลอ่อน ถึงไม่ไหล ถนนทางหลวงหมายเลข 340 ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่ถนนกาญจนาภิเษก ถึง คลองเจ็ก รวมหมู่บ้านและซอยย่อยต่าง ๆ ทั้งหมด ::15 พ.ย. 61 เวลา 22.00 - 05.00 น. ปิดประตูน้ำเพื่อซ่อมท่อประธานขนาด 1,000 มม.ที่แตกรั่ว ในถนนราชพฤกษ์ บริเวณคลองบ้านแหลมเหนือ น้ำไหลอ่อน ถึงไม่่ไหล ถนนชัยพฤกษ์ ตั้งแต่สะพานพระราม 4 ถึง คลองพระอุดม รวมหมู่บ้านและซอยย่อยต่าง ๆ ทั้งหมด ::มหาดไทยเปิดแคมเปญ ::มหาดไทยร้อยใจ คนไทยยิ้มได้ รองรับนโยบาย คืนความสุขให้ประชาชน ของ คสช. กำหนด 6 เป้าหมายเน้นหนัก :: รักษาความสงบ บริการด้วยใจ ให้ความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ ปรองดองสมานฉันท์ มุ่งมั่นปฏิรูป ::มหาดไทยชูแผน:: มหาดไทยใสสะอาด:: กำหนดมาตรการเข้มป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ตามนโยบาย คสช. ครอบคลุมทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในสังกัด และองค์กรปกครองท้องถิ่น