1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หน้าหลัก >> หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดหัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ ข่าว/บทความทั้งหมด

หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ
กปน.เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารคณะเยาวชน “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 5 (27 มี.ค. 2550)
ร้อยโทหญิงชัชชฎา ญาณอุบล ที่ปรึกษาระดับ 9 ได้เป็นผู้แทนผู้ว่าการการประปานครหลวงเป็นเจ้าภาพในการเลี้ยงอาหารกลางวันพร้อมนำน้ำดื่มปาป้า จำนวน 50 โหลและของที่ระลึกมอบให้แก่คณะเยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
กปน. นำชุมชนคลองด่าน จ.สมุทรปราการดูงานผลิตน้ำ-ชุมชนอนุรักษ์แหล่งน้ำ (21 มี.ค. 2550)
การประปานครหลวง นำคณะผู้นำชุมชนจากตำบลคลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการ เยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำประปา เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ เพื่อสร้างแนวร่วมในการอนุรักษ์แหล่งน้ำ
รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน (21 มี.ค. 2550)
ประกาศฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคล การประปานครหลวง เอกสารประกอบการรายงานตัวพนักงานบรรจุใหม่ และแบบฟอร์มข้อมูลประวัติพนักงาน
กฟผ.ดูงาน SAP กปน. (20 มี.ค. 2550)
นายศิริศักดิ์ เจนบุญไทย และนายภิรมย์ สิงห์พริ้ง ให้การต้อนรับ นางมาลีพันธ์ รัฐสมบูรณ์ และพนักงาน ที่มาศึกษาดูงานระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของ กปน. (SAP-HR) และระบบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในระบบงานยิ่งขึ้น ก่อนการใช้งานจริง
กปน.มั่นใจ น้ำจากอ่างทอง ไม่กระทบการผลิตน้ำประปา (15 มี.ค. 2550)
สั่งเตรียมพร้อมระบบป้องกันน้ำด้อยคุณภาพ ทั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำระยะไกล และเครื่องเติมอากาศ (อ๊อกซิเจน) สำหรับปรับปรุงคุณภาพน้ำที่สำแล และรังสิต
มท.1 เยี่ยม กปน. เน้นย้ำคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานการอยู่ดีมีสุขของประชาชน (14 มี.ค. 2550)
พอใจผลการดำเนินงาน พร้อมมอบนโยบายตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เดินหน้าโครงการน้ำประปาดื่มได้เพื่อสร้างคุณภาพชีวิต และคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก
18 มี.ค. ปิดถนนจัดงานคุณธรรมนำไทยที่ราชดำเนินนอก (12 มี.ค. 2550)
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ กองบัญชาการทหารสูงสุด จะจัดงาน ถนนคุณธรรม เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนชาวไทยทุกคน ได้มีส่วนร่วมกันทำให้สังคมไทยน่าอยู่ โดยยึดหลักคุณธรรมนำไทย 3 ประการคือ ซื่อสัตย์ กตัญญูและรู้รักสามัคคี
เขาและเธอคือใคร ขวัญใจประชาชน (9 มี.ค. 2550)
กปน. ได้จัดโครงการ Lovely Star ค้นหาพนักงานผู้ให้บริการดีเด่น โดยให้ผู้ใช้น้ำโหวตเลือกพนักงาน/ลูกจ้าง/ตัวแทนที่ให้บริการเป็นที่ประทับใจ
กปน.ร่วมเฉลิมพระเกียรติในหลวง เชิญ อบต. และชุมชน อบรมการทำน้ำ EM ฟื้นฟูแหล่งน้ำ (27 ก.พ. 2550)
3 รัฐวิสาหกิจ ผนึกกำลัง เปิดใช้เครื่องผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ ที่โรงสูบฯ ลาดพร้าว (26 ก.พ. 2550)
กปน.พบผู้ประกอบการฯสร้างความมั่นใจปริมาณ คุณภาพแรงดันน้ำ (7 ก.พ. 2550)
ประธานบอร์ด กปน. มอบเกียรติบัตรน้ำประปาดื่มได้ (2 ก.พ. 2550)
นายสมชาย ชุ่มรัตน์ ได้เป็นประธานมอบเกียรติบัตรน้ำประปาดื่มได้ ให้แก่ 5 หน่วยงานในพื้นที่สำนักงานเขตบางแค เพื่อสร้างความมั่นใจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น
ปี 50 กปน.ควัก 386 ล้านวางท่อเพื่อสังคม (26 ม.ค. 2550)
อย่าตื่นตระหนก! เครื่องวัดแรงดันน้ำติดตั้งที่หัวดับเพลิงมิใช่วัตถุระเบิด (10 ม.ค. 2550)
กปน.ร่วมสานสายใยรักแห่งครอบครัว (10 ม.ค. 2550)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 [187]
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
ipv6 ready
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125