การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการสื่อโฆษณา
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว 2 จุด บริเวณถนนกิ่งแก้ว และถนนรามคำแหง บางพื้นที่ วันที่ 25,26 มีนาคม 2562
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว 2 จุด วันที่ 20,21 มีนาคม 2562
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว 2 จุด บริเวณถนน 345 ถนนชัยพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์ และถนนศรีนครินทร์ บางพื้นที่ วันที่ 18 มีนาคม 2562
  ด่วนมาก ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันที่ 11 มีนาคม 2562
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ย่านคลองสาน และบริเวณใกล้เคียง วันที่ 14 มีนาคม 2562
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หน้าหลัก >> ข่าวแจ้งเตือน

ข่าวแจ้งเตือน
ประกาศ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล วันที่ 3,5 สิงหาคม 2560 (1 ส.ค. 2560)
ประกาศ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล วันที่ 1 สิงหาคม 2560 (27 ก.ค. 2560)
น้ำไหลอ่อน วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 (20 ก.ค. 2560)
น้ำไหลอ่อน วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 (19 ก.ค. 2560)
น้ำไหลอ่อน วันที่ 13,14 กรกฎาคม 2560 (12 ก.ค. 2560)
น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหล วันที่ 12,13 กรกฎาคม 2560 (7 ก.ค. 2560)
น้ำไหลอ่อน วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 (4 ก.ค. 2560)
น้ำไหลอ่อนวันที่ 8,11 กรกฎาคม 2560 (3 ก.ค. 2560)
น้ำไหลอ่อนวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 (30 มิ.ย. 2560)
น้ำไหลอ่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2560 (30 มิ.ย. 2560)
น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหล วันที่ 29,30 มิถุนายน 2560 (29 มิ.ย. 2560)
น้ำไม่ไหล วันที่ 28,30 มิถุนายน และ 3 กรกฏาคม 2560 (27 มิ.ย. 2560)
น้ำไม่ไหล วันที่ 29 มิถุนายน 2560 (27 มิ.ย. 2560)
น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหล วันที่ 26,27 มิถุนายน 2560 (23 มิ.ย. 2560)
น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหล วันที่ 22 มิถุนายน 2560 (20 มิ.ย. 2560)
น้ำไม่ไหล วันที่ 15 มิถุนายน 2560 (14 มิ.ย. 2560)
น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหล วันที่ 15 มิถุนายน 2560 (13 มิ.ย. 2560)
น้ำไม่ไหล วันที่ 13 มิถุนายน 2560 (9 มิ.ย. 2560)
น้ำไหลอ่อน วันที่ 8,9 มิถุนายน 2560 (7 มิ.ย. 2560)
น้ำไหลอ่อน วันที่ 8 มิถุนายน 2560 (5 มิ.ย. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
ipv6 ready
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125