หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
*เปิดรับสมัคร* หลักสูตร “ระบบควบคุมอัตโนมัติและอุปกรณ์ไฟฟ้าในงานประปา” ขั้นสูง (ทฤษฎีและปฏิบัติ) รุ่นที่ ๒/๒๕๖๒ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม -๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
*ปิดรับสมัคร* หลักสูตรการควบคุมงานก่อสร้างวางท่อประปา และการตรวจสอบควบคุมคุณภาพน้ำ" ณ โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี
ด้วยจะมีการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรทั่วประเทศในวันที่ 24 มีนาคม 2562 สถาบันพัฒนาวิชาการประปาจึงขอเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวจากวันที่ 20-22 มีนาคม 2562 เป็นวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2562
*ปิดรับสมัคร* หลักสูตร “มาตรฐานอาชีพช่างสำรวจหาท่อรั่ว” (พื้นฐาน) รุ่นที่ 1/2562 สำหรับผู้รับจ้างงานสำรวจหาท่อรั่วให้กับ การประปานครหลวง ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2561
*ปิดรับสมัคร* // หลักสูตร "การพัฒนามาตรฐานงานก่อสร้างวางท่อประปา" ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 39
สถาบันพัฒนาวิชาการประปา เปิดอบรมหลักสูตร "การพัฒนามาตรฐานงานก่อสร้างวางท่อประปา" ระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 39 สำหรับผู้รับจ้างงานก่อสร้างวางท่อให้กับการประปานครหลวง ระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคาร 30 ปี ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล การประปานครหลวง
การประปานครหลวงยื่นขอรับการรับรองเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ จำนวน 8 คุณวุฒิวิชาชีพ
*ปิดรับสมัคร* หลักสูตร “การควบคุมกระบวนการผลิตน้ำประปา” รุ่นที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๑๘-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมไบรท์ตัน แกรนด์ พัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
**ข่าว** น.ส.สุพรรณี กรัณย์กิตติคุณ รวก.(กอ) เป็นผู้แทน กปน. ไปเป็นวิทยากรบรรยาย ณ เมือง บราซีเลีย ประเทศบราซิล ระหว่างวันที่ 17 – 25 มีนาคม 2561
น.ส.สุพรรณี กรัณย์กิตติคุณ รวก.(กอ) พร้อมด้วย ชวก.(ท) ผอ.ฝพป. และ ผชช.กปน.ระดับ 8 ชวก.(สจ.) เดินทางไปเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “Enhance Capacity Building to Align Policy with Up-to-date Science and Technology” ในงาน 8th World Water Forum ณ เมือง บราซีเลีย ประเทศบราซิล ระหว่างวันที่ 17 – 25 มีนาคม 2561 โดยการเข้าร่วมงานดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อพนักงานการประปานครหลวง ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการนโยบายให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ในปัจจุบัน สอดคล้องกับนโยบาย Digital Economy และ MWA 4.0 ของ กปน.
**ข่าว**นายรักศักดิ์ สุริยหาร ชวก.(ก4) เป็นผู้แทน กปน. นำเสนอนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของ กปน. ภายในงาน KIWW 2017 ณ เมืองคยองจู ประเทศเกาหลีใต้
**ข่าว**นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร ชวก.(ก4) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน กปน. เข้าร่วมพิธีเปิดงาน KIWW 2017 & 1st Asia International Water Week ณ เมืองคยองจู ประเทศเกาหลีใต้
*ข่าว* โครงการฝึกอบรมวิชาชีพประปาสัญจร หลักสูตร "ระบบควบคุมอัตโนมัติและอุปกรณ์ไฟฟ้าในงานประปา” ชั้นสูง (“ระบบไฟฟ้าควบคุมในงานประปา” (ทฤษฎีและปฏิบัติ) รุ่นที่ 1/2560
*ข่าว* ผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิศวกรรม) เข้าร่วมงาน 6th Project to Project Meeting and the Pre-Forum for the 4th Executive Forum ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
*ข่าว* การประปานครหลวงจัดพิธีเปิดหลักสูตร "การควบคุมงานก่อสร้างวางท่อประปา และการตรวจสอบควบคุมคุณภาพน้ำ" (สัญจร) รุ่นที่ 1/2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ. เมือง จ.เชียงใหม่
*ข่าว* กปน. จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย” สำหรับบริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน)
กปน. จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย” สำหรับบริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) ณ ห้องอบรม อาคาร 30 ปี ชั้น 1 สถาบันพัฒนาวิชาการประปา การฝึกอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 26 คน ใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรมทั้งสิ้น 2 วันทำการ ระหว่างวันที่ 29 ถึง 30 พฤศจิกายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในเทคนิคการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าอบรมรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด และมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและชุมชนต่อไป
*ข่าว* พนักงานการประปานครหลวง พร้อมผู้บริหาร เดินทางไปเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ 12th International Conference on Hydroinformatics (HIC 2016) ณ สาธารณรัฐเกาหลี
*ข่าว* โครงการฝึกอบรมวิชาชีพประปาสัญจร หลักสูตร “การสำรวจออกแบบและบำรุงรักษาระบบท่อประปา” รุ่นที่ 1-2/2559 ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส อ.เมือง จ.นครราชสีมา
เมื่อวันที่ 23-26 สิงหาคม 2559 การประปานครหลวง โดยสถาบันพัฒนาวิชาการประปา จัดการฝึกอบรมวิชาชีพประปาสัญจร หลักสูตร "การสำรวจออกแบบและบำรุงรักษาระบบท่อประปา" ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีผู้สนใจจากหน่วยงานเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้ารับการฝึกอบรม
*ปิดรับสมัคร* หลักสูตร “การสำรวจออกแบบบำรุงรักษาระบบท่อประปา” (การควบคุมงานก่อสร้างวางท่อประปา และการตรวจสอบควบคุมคุณภาพน้ำ) รุ่นที่ 3 วันที่ 6 – 7 กันยายน 2559 และรุ่นที่ 4 วันที่ 8 – 9 กันยายน 2559 ณ โรงแรมรอยัล พาวิลเลี่ยน หัวหิน
*ข่าว* รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านให้เกียรติเป็นประธานเปิด โครงการฝึกอบรมวิชาชีพประปาสัญจร หลักสูตร “ระบบควบคุมอัตโนมัติและอุปกรณ์ไฟฟ้าในงานประปา” (การฝึกปฏิบัติซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าในงานประปา) รุ่นที่ 3-4/2559 ณ โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน จังหวัดน่าน
*ข่าว* กปน. เปิดอบรมวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน รุ่นที่ 17
*ข่าว* กปน. เปิดอบรมวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน รุ่นที่ 16

หน้า : [1]
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
ipv6 ready
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125