การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการสื่อโฆษณา
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว หลายพื้นที่ วันที่ 20, 21, 22 กุมภาพันธ์ 2562
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว หลายพื้นที่ วันที่ 14,17 กุมภาพันธ์ 2562
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราวถนนรามอินทราบางพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราวบริเวณถนน 345 ถนนชัยพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์ บางพื้นที่ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามอินทราบางพื้นที่ และบริเวณใกล้เคียง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หน้าหลัก >> ข่าวแจ้งเตือน

ข่าวแจ้งเตือน
ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว หลายพื้นที่ วันที่ 20, 21, 22 กุมภาพันธ์ 2562 (18 ก.พ. 2562)
ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว หลายพื้นที่ วันที่ 14,17 กุมภาพันธ์ 2562 (14 ก.พ. 2562)
ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราวถนนรามอินทราบางพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 (13 ก.พ. 2562)
ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราวบริเวณถนน 345 ถนนชัยพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์ บางพื้นที่ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 (11 ก.พ. 2562)
ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนรามอินทราบางพื้นที่ และบริเวณใกล้เคียง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 (8 ก.พ. 2562)
ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว หลายพื้นที่ วันที่ 9,10,12 กุมภาพันธ์ 2562 (7 ก.พ. 2562)
ด่วน!! ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ย่านบางบอนและหนองแขมบางพื้นที่ (วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562) (5 ก.พ. 2562)
ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว ถนนพระรามที่ 6 บางพื้นที่ ย่านคลองสานและบริเวณใกล้เคียง (วันที่6,7,8กุมภาพันธ์2562) (4 ก.พ. 2562)
ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว บริเวณถนน 345 ถนนชัยพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์ ถนนศรีนครินทร์ บางพื้นที่ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 (1 ก.พ. 2562)
ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว บริเวณถนนลาดพร้าวบางพื้นที่ (วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562) (31 ม.ค. 2562)
ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว บริเวณถนนเจริญกรุงและถนนพระรามที่ 3 บางพื้นที่ (วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562) (30 ม.ค. 2562)
ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว บริเวณถนนประชาอุทิศบางพื้นที่ วันที่ 31 มกราคม 2561 (28 ม.ค. 2562)
ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว บริเวณถนนศรีนครินทร์ ถนน 345 ถนนชัยพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์ บางพื้นที่ (วันที่ 28,29 มกราคม 2562) (25 ม.ค. 2562)
ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว บริเวณถนนหลวงแพ่งและถนนขุมทอง-ลำต้อยติ่ง (วันที่ 24 มกราคม 2562) (23 ม.ค. 2562)
ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนวุฒากาศและบริเวณใกล้เคียง (วันที่ 23 มกราคม 2562) (22 ม.ค. 2562)
ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ถนนรามคำแหง ร่มเกล้า และบริเวณใกล้เคียง (วันที่ 21 มกราคม 2562) (21 ม.ค. 2562)
ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว บริเวณถนนประชาอุทิศและถนนเจริญกรุง (วันที่ 24,26 มกราคม 2562) (21 ม.ค. 2562)
ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราวหลายพื้นที่ (วันที่ 21,22 มกราคม 2562) (18 ม.ค. 2562)
ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราวหลายพื้นที่ (วันที่ 19 มกราคม 2562) (16 ม.ค. 2562)
ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว บริเวณถนนราชพฤกษ์นครอินทร์และบริเวณใกล้เคียง(วันที่15มกราคม2562) (14 ม.ค. 2562)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125