การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการสื่อโฆษณา
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไม่ไหล ถนนลาดพร้าวบางพื้นที่ วันที่ 20 ตุลาคม 2561
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว หลายพื้นที่ วันที่ 18,19 ตุลาคม 2561
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล บริเวณคลองปักหลัก1 ถนนกาญจนาภิเษก วันที่ 16 ตุลาคม 2561
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไม่ไหล ถนนรามอินทรา และบริเวณใกล้เคียง วันที่ 10 ตุลาคม 2561
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไม่ไหล ถนนลาดพร้าวบางพื้นที่ วันที่ 6 ตุลาคม 2561
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หน้าหลัก >> ข่าวแจ้งเตือน

ข่าวแจ้งเตือน
ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไม่ไหล ถนนลาดพร้าวบางพื้นที่ วันที่ 20 ตุลาคม 2561 (18 ต.ค. 2561)
ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว หลายพื้นที่ วันที่ 18,19 ตุลาคม 2561 (16 ต.ค. 2561)
ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล บริเวณคลองปักหลัก1 ถนนกาญจนาภิเษก วันที่ 16 ตุลาคม 2561 (12 ต.ค. 2561)
ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไม่ไหล ถนนรามอินทรา และบริเวณใกล้เคียง วันที่ 10 ตุลาคม 2561 (8 ต.ค. 2561)
ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไม่ไหล ถนนลาดพร้าวบางพื้นที่ วันที่ 6 ตุลาคม 2561 (4 ต.ค. 2561)
ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว หลายพื้นที่ วันที่ 1,2 ตุลาคม 2561 (28 ก.ย. 2561)
ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อน หลายพื้นที่ วันที่ 27 กันยายน 2561 (24 ก.ย. 2561)
ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว หลายพื้นที่ วันที่ 24 กันยายน 2561 (21 ก.ย. 2561)
ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว หลายพื้นที่ วันที่ 22 กันยายน 2561 (19 ก.ย. 2561)
ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว หลายพื้นที่ วันที่ 19,20 กันยายน 2561 (17 ก.ย. 2561)
ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนพระรามที่ 2 และบริเวณใกล้เคียง วันที่ 17 กันยายน 2561 (14 ก.ย. 2561)
ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว หลายพื้นที่ วันที่ 13,15 กันยายน 2561 (11 ก.ย. 2561)
ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนเทพารักษ์ เมืองใหม่บางพลี วันที่ 12 กันยายน 2561 (10 ก.ย. 2561)
ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว หลายพื้นที่ วันที่ 8,10 กันยายน 2561 (7 ก.ย. 2561)
ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว ย่านเจริญกรุง วันที่ 8 กันยายน 2561 (5 ก.ย. 2561)
ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว หลายพื้นที่ วันที่ 6 กันยายน 2561 (5 ก.ย. 2561)
ประกาศเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราวบริเวณแยกเทียมร่วมมิตรและย่านรามคำแหงวันที่3,5กันยายน2561 (3 ก.ย. 2561)
ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ย่านกัลปพฤกษ์ ประชาอุทิศ และลาดพร้าว (วันที่ 30 สิงหาคม,4 กันยายน 2561) (30 ส.ค. 2561)
ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว ย่านอรุณอัมรินทร์ อิสรภาพ และบริเวณใกล้เคียง วันที่ 29 สิงหาคม 2561 (28 ส.ค. 2561)
ประกาศ แผนการบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณคลองบางขวด น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว 1 กันยายน 2561 (28 ส.ค. 2561)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ถัดไป>>
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125