การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการสื่อโฆษณา
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว ถนนบางนา-ตราด วันที่ 15 สิงหาคม 2561
  ประกาศ การประปานครหลวงเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราวบางพื้นที่วันอังคารที่14สิงหาคม2561และวันพุธที่15สิงหาคม2561
  ประกาศ เรื่องแผนการบำรุงรักษาท่อส่งน้ำบริเวณคลองบางขวดวันเสาร์ที่18สิงหาคมและคืนวันเสาร์ที่1กันยายน2561
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว ย่านรามคำแหง วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561
  ประกาศ การประปานครหลวงเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราวบริเวณถนนรามอินทราและบริเวณใกล้เคียง วันที่10 สิงหาคม 2561
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หน้าหลัก >> ข่าวแจ้งเตือน

ข่าวแจ้งเตือน
ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว ถนนบางนา-ตราด วันที่ 15 สิงหาคม 2561 (15 ส.ค. 2561)
ประกาศ การประปานครหลวงเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราวบางพื้นที่วันอังคารที่14สิงหาคม2561และวันพุธที่15สิงหาคม2561 (14 ส.ค. 2561)
ประกาศ เรื่องแผนการบำรุงรักษาท่อส่งน้ำบริเวณคลองบางขวดวันเสาร์ที่18สิงหาคมและคืนวันเสาร์ที่1กันยายน2561 (14 ส.ค. 2561)
ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว ย่านรามคำแหง วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 (10 ส.ค. 2561)
ประกาศ การประปานครหลวงเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราวบริเวณถนนรามอินทราและบริเวณใกล้เคียง วันที่10 สิงหาคม 2561 (8 ส.ค. 2561)
ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว หลายพื้นที่ วันที่ 9 สิงหาคม 2561 (8 ส.ค. 2561)
ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว หลายพื้นที่ วันที่ 9 สิงหาคม 2561 (6 ส.ค. 2561)
ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว หลายพื้นที่ วันที่ 9 สิงหาคม 2561 (6 ส.ค. 2561)
ประกาศ แผนการบำรุงรักษาท่อส่งน้ำ บริเวณคลองบางขวด น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว 18 สิงหาคม 2561 (6 ส.ค. 2561)
ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล หลายพื้นที่ วันที่ 6,7 สิงหาคม 2561 (3 ส.ค. 2561)
ประกาศการประปานครหลวง เรื่องน้ำประปาไม่ไหลชั่วคราวบริเวณถนนกัลปพฤกษ์ วันที่2สิงหาคม2561 (1 ส.ค. 2561)
ประกาศการประปานครหลวง เรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราวบริเวณถนนพระรามที่2ถนนรามอินทราและบริเวณใกล้เคียง วันที่ 23,24 กรกฎาคม 2561 (20 ก.ค. 2561)
การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว บริเวณคลองบางชัน ถนนรามอินทรา และบริเวณใกล้เคียง วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 (19 ก.ค. 2561)
ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว บริเวณคลองวัดไทร ถนนพระรามที่ 3 วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 (17 ก.ค. 2561)
ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว บริเวณปั๊มน้ำมัน PT ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 (17 ก.ค. 2561)
ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล หลายพื้นที่ (เพิ่มเติม) 14 กรกฎาคม 2561 (12 ก.ค. 2561)
ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล หลายพื้นที่ 14 กรกฎาคม 2561 (11 ก.ค. 2561)
การประปานครหลวงเรื่องน้ำประปาไม่ไหลชั่วคราวบริเวณคลองวัดไทรถนนพระรามที่3และบริเวณแยกลาดปลาเค้าถนนรามอินทราวันที่12,14กรกฎาคม2561 (11 ก.ค. 2561)
ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนจรัญสนิทวงศ์ ถนนอรุณอัมรินทร์ และบริเวณใกล้เคียง วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 (6 ก.ค. 2561)
ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว หลายพื้นที่ วันที่ 5,6,7 กรกฎาคม 2561 (4 ก.ค. 2561)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ถัดไป>>
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125