ช่องทางการชำระเงิน
  ตัวแทนการรับชำระ
  สาขาที่ให้บริการ
  ช่องทางชำระเงิน
บริการอิเล็กทรอนิกส์
  ขอติดตั้งประปาใหม่
  ตรวจสอบสถานะการติดตั้ง
  บริการชำระค่าน้ำประปาและสอบถามข้อมูล
  บริการคำนวณค่าน้ำ
  E-Book
  บริการชำระค่าน้ำประปาและสอบถามข้อมูลสำหรับผู้ใช้น้ำทาง Internet
  การบริการโครงการอสังหาริมทรัพย์
ผู้ใช้น้ำควรรู้
  อัตราค่าน้ำและบริการ
  ข้อปฏิบัติ
  การขอโอนการใช้น้ำ
  การงดจ่ายน้ำประปา
  มาตรวัดน้ำ
  สาระน่ารู้
ขั้นตอนและรายละเอียดการขอใช้บริการ
  การขอติดตั้งประปาใหม่/ซ้ำ
  การขอเพิ่ม-ลดขนาดมาตรวัดน้ำ
  การรับฝากมาตรวัดน้ำ
  การขอยกเลิกการใช้น้ำ
  การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผู้ใช้น้ำ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
พื้นที่ให้บริการ
  สำนักงานประปาสาขา
หน้าหลัก >> บริการอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดบริการอิเล็กทรอนิกส์ ข่าว/บทความทั้งหมด
บริการอิเล็กทรอนิกส์
ขอติดตั้งประปาใหม่
ตรวจสอบสถานะการติดตั้ง
บริการชำระค่าน้ำประปาและสอบถามข้อมูล
บริการคำนวณค่าน้ำ
E-Book
บริการชำระค่าน้ำประปาและสอบถามข้อมูลสำหรับผู้ใช้น้ำทาง Internet
การบริการโครงการอสังหาริมทรัพย์

หน้า : [1]
       
   Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
   Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125