การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการสื่อโฆษณา
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว หลายพื้นที่ (วันที่ 15,16 ธันวาคม 2561)
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ย่านบางกรวย-ไทยน้อย(วันที่11ธันวาคม2561)
  ประกาศเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราวถนนจรัญสนิทวงศ์อรุณอมรินทร์และบริเวณใกล้เคียง(วันที่12ธันวาคม2561)
  ด่วน!! ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว บริเวณถนนเอกมัย วันที่ 4 ธันวาคม 2561
  ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ถนนเอกมัย และบริเวณใกล้เคียง วันที่ 3 ธันวาคม 2561
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
หน้าหลัก >> Organization
Organization
รายงานประจำปี
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
สถาบันพัฒนาวิชาการประปา
แผนบริหารความต่อเนื่อง ของ กปน
รายงานการเงิน
คณะกรรมการ กปน.
ผู้บริหาร กปน.
รางวัลแห่งความภูมิใจ
ศูนย์รายงานของกระทรวงมหาดไทย

หน้า : [1]
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125