ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการสื่อโฆษณา
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหล วันที่ 16 มกราคม 2561
  ประกาศ น้ำไม่ไหล วันที่ 18 มกราคม 2561 (ฉบับแก้ไข)
  ประกาศ น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหล วันที่ 15,18 มกราคม 2560
  ประกาศ น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหล วันที่ 15,16 มกราคม 2560
  ประกาศ น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหล วันที่ 15 มกราคม 2560
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
  คุณภาพน้ำดิบ
more ...
หน้าหลัก >> Organization
Organization
รายงานประจำปี
ฝ่ายพัฒนาวิชาการประปา
แผนบริหารความต่อเนื่อง ของ กปน
รายงานการเงิน
คณะกรรมการ กปน.
ผู้บริหาร กปน.
รางวัลแห่งความภูมิใจ
ศูนย์รายงานของกระทรวงมหาดไทย

หน้า : [1]
       
   Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
   Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125