ค้นหา
 
ห้องปฏิบัติการฝ่ายคุณภาพน้ำ
 
ขั้นตอนให้บริการทดสอบตัวอย่างน้ำ

1. กรอกคำขอบริการงานทดสอบ ดาวน์โหลดได้ที่นี่ 
2. ตรวจสอบรายการทดสอบและอัตราค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำได้ที่นี่
 
3. สแกน QR Code หรือ พิมพ์ ID Line : @578ggzvh เพื่อเข้าสู่ Line OA MWA Lab
Services
 
4. ส่งใบคำขอบริการทดสอบตัวอย่างน้ำที่กรอกเรียบร้อยแล้วทาง Line OA แล้วรอเจ้าหน้าที่
ตอบกลับ
 
5. เจ้าหน้าที่จะทำการนัดหมายวันที่ส่งตัวอย่างน้ำ
 
6. นำตัวอย่างน้ำมาส่งตามวันที่นัดหมาย ณ
อาคารฝ่ายคุณภาพน้ำ การประปานครหลวง
เลขที่ 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
เวลา 8.30 – 15.00 น. (เวันวันหยุดราชการ)
หมายเหตุ : ห้องปฏิบัติการงดรับตัวอย่างน้ำ หลัง 15.00 น.
 
7. รับหลักฐาน "ใบแจ้งราคา” เพื่อนำไปชำระค่าธรรมเนียมทดสอบ
 
8. ติดต่อชำระค่าธรรมเนียมทดสอบ ได้ที่
8.1 การประปานครหลวง สำนักงานใหญ่ หรือ สำนักงานประปาสาขาทุกสาขา
8.2 ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร

ประเภทบัญชี : บัญชีกระแสรายวัน
ธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
สาขา : สาขาการประปานครหลวง
ชื่อบัญชี : การประปานครหลวง
เลขที่บัญชี : 080-6-00045-7

**ชำระเป็นเงินสดหรือเช็ค สั่งจ่ายในนาม "การประปานครหลวง" **

หมายเหตุ : งดรับเช็คลงวันที่ล่วงหน้า
 
9. ส่งหลักฐานการชำระเงิน ให้ ห้องปฏิบัติการฝ่ายคุณภาพน้ำ ผ่านช่องทางดังนี้
หมายเหตุ : กรณีที่ฝาก Messenger ส่งตัวอย่างน้ำ โปรด Print "ใบคำขอบริการทดสอบตัวอย่างน้ำ” ส่งพร้อมกับขวดตัวอย่างน้ำด้วย เพื่อป้องกันความผิดพลาด หากมีข้อสงสัยกรุณาโทร 0 2503 9358
Website Policy | Privacy Policy | Privacy Notice | Website Security Policy | Data Subject Rights
 
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125