การประปานครหลวง  
ภาษาไทย | English Language  
เว็บไซต์สำหรับผู้พิการทางสายตา W3C
ค้นหา  
|

FONTSIZE

 
ชำระค่าน้ำผ่านทาง Internet
ชำระค่าน้ำ
ผ่านทาง Internet
พื้นที่น้ำไม่ไหล
พื้นที่
น้ำไม่ไหล
หน่วยงานที่ให้บริการ
หน่วยงาน
ที่ให้บริการ
จัดซื้อ-จัดจ้าง /e-Tracking
จัดซื้อ-จัดจ้าง
/e-Tracking
R&D กปน.
รับสมัครงาน
คลินิกน้ำสะอาด
คลินิก
น้ำสะอาด
1125 MWA Call Center
1125 MWA
Call Center
Webboard
Webboard
แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
แผนที่ตำแหน่ง
หัวดับเพลิง
        กองฝึกอบรมบุคคลภายนอก  ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล การประปานครหลวง จะทำการเปิดฝึกอบรม   หลักสูตร "การพัฒนามาตรฐานงานก่อสร้างวางท่อประปา” รุ่นที่ 32 ระดับหัวหน้างาน สำหรับผู้รับจ้างงานวางท่อประปาให้กับการประปานครหลวง ในระหว่างวันที่ 26 - 28 ตุลาคม 2554 โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 3,210.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 
        หากสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ กองฝึกอบรมบุคคลภายนอก โทร. 0 2503 9791 , 0 2504 0123 ต่อ 734, 815 e-mail : mwa_training@hotmail.com

หมายเหตุ : ดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมกรอกข้อมูลให้ชัดเจนส่งมาที่ 0 2503 9793 หรือ
mwa_training@hotmail.com 

 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125