การประปานครหลวง  
ภาษาไทย | English Language  
เว็บไซต์สำหรับผู้พิการทางสายตา W3C
ค้นหา  
|

FONTSIZE

 
ชำระค่าน้ำผ่านทาง Internet
ชำระค่าน้ำ
ผ่านทาง Internet
พื้นที่น้ำไม่ไหล
พื้นที่
น้ำไม่ไหล
หน่วยงานที่ให้บริการ
หน่วยงาน
ที่ให้บริการ
จัดซื้อ-จัดจ้าง /e-Tracking
จัดซื้อ-จัดจ้าง
/e-Tracking
R&D กปน.
รับสมัครงาน
คลินิกน้ำสะอาด
คลินิก
น้ำสะอาด
1125 MWA Call Center
1125 MWA
Call Center
Webboard
Webboard
แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
แผนที่ตำแหน่ง
หัวดับเพลิง
    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10  
ข่าวประชาสัมพันธ์
CSR ประปาเพื่อสังคม
มอบเกียรติบัตรน้ำประปาดื่มได้
ประปาชวนรู้
เกี่ยวกับคุณภาพน้ำ
แนะนำ Website Social Network
- http://www.facebook.com/ThaiKhuFah : ไทยคู่ฟ้า Government Official
- http://www.facebook.com/1111No5 : ศปภ.ศูนย์ปฎิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย Community/Government
- http://www.facebook.com/MWA.CO.TH : การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)
- http://www.facebook.com/ChareonMWA : นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการประปานครหลวง (Government Official)
- http://www.twitter.com/mwa1125 : Twitter การประปานครหลวง
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125