การประปานครหลวง มีพื้นที่รับผิดชอบ 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร , จังหวัดนนทบุรี , จังหวัดสมุทรปราการ
 
 
1) หากท่านต้องการแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพน้ำประปาและงานบริการต่าง ๆ ของ การประปานครหลวง โปรดร้องเรียน ที่
 

 
2) หากท่านต้องการแจ้งเรื่องร้องเรียนนอกพื้นที่ กรุงเทพมหานคร , จังหวัดนนทบุรี , จังหวัดสมุทรปราการ โปรดร้องเรียนไปที่ การประปาส่วนภูมิภาค ที่
 
 
 
3) หากท่านพบเห็นการทุจริต หรือ ประพฤติมิชอบ ของการประปานครหลวง โปรดร้องเรียนผ่านศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของการประปานครหลวง (ศปท.กปน.) ที่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
   Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
   Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125