ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  1125 MWA Call Center
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  แจ้งข้อร้องเรียนด้านบริการ
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ชำระค่าน้ำทาง Internet
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการสื่อโฆษณา
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหล 22,23,25 มีนาคม 2560
  น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหล 17,21 มีนาคม 2560
  น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหล วันที่ 17, 20, 21 มีนาคม 2560
  น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหล วันที่ 15,16,17,18 มีนาคม 2560
  ด่วน น้ำไหลอ่อน วันที่ 13 มีนาคม 2560
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
  คุณภาพน้ำดิบ
more ...
ข้อร้องเรียนด้านบริการ
ชื่อ-สกุล ผู้ร้องเรียน * :
รหัสบัตรประชาชน *:
E-mail address * :
เบอร์โทรศัพท์:
ที่อยู่: ( บ้านเลขที่ , ถนน , ซอย , อาคาร )
ตำบล:
อำเภอ:
จังหวัด:
รหัสไปรษณีย์ :
เลขทะเบียนผู้ใช้น้ำ:
เรื่องร้องเรียน *:
รายละเอียด *:
กรณีร้องเรียนเรื่องการให้บริการน้ำประปา
โปรดกรอกรายละเอียด สถานที่ให้ถูกต้องครบถ้วน
เพื่อการบริการ ของ สำนักงานประปาสาขาเจ้าของพื้นที่นั้นๆ
สามารถดำเนินการ แก้ไขได้รวดเร็ว
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง:
 
       
   Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
   Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125