ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  1125 MWA Call Center
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  แจ้งข้อร้องเรียนด้านบริการ
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ชำระค่าน้ำทาง Internet
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการสื่อโฆษณา
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหล วันที่ 18 พฤษภาคม 2560
  ประกาศน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหล วันที่ 16 พฤษภาคม 2560
  ประกาศน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหล วันที่ 15 พฤษภาคม 2560
  น้ำไหลอ่อน วันที่ 16 พฤษภาคม 2560
  ประกาศน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหล วันที่ 9 พฤษภาคม 2560
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
  คุณภาพน้ำดิบ
more ...
ข้อร้องเรียนด้านบริการ
ชื่อ-สกุล ผู้ร้องเรียน * :
รหัสบัตรประชาชน *:
E-mail address * :
เบอร์โทรศัพท์:
ที่อยู่: ( บ้านเลขที่ , ถนน , ซอย , อาคาร )
ตำบล:
อำเภอ:
จังหวัด:
รหัสไปรษณีย์ :
เลขทะเบียนผู้ใช้น้ำ:
เรื่องร้องเรียน *:
รายละเอียด *:
กรณีร้องเรียนเรื่องการให้บริการน้ำประปา
โปรดกรอกรายละเอียด สถานที่ให้ถูกต้องครบถ้วน
เพื่อการบริการ ของ สำนักงานประปาสาขาเจ้าของพื้นที่นั้นๆ
สามารถดำเนินการ แก้ไขได้รวดเร็ว
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง:
 
       
   Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
   Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125