ค้นหา
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้าประปาไหลอ่อนชั่วคราว วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนสุขุมวิทสายเก่า (บางปู) บางพื้นที่ วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564
  ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  เกาะติดข่าวภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำดิบ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
more ...
 
  หน้าหลักกระทู้ รอบรู้เรื่องประปา   
อยากทราบว่าเวลาส่งน้ำประปาไปตามบ้าน หรือโรงง่านคำนวณค่าแรงดันน้ำอย่างไร
โดย : โชคชัย

28/09/2552 19:56:25
  1. การประปาทราบได้อย่างไรว่าต้องส่งน้ำแรงดันเท่าไหร่ไปตามท่อขนาดต่างๆเพื่อให้ได้แรงดันที่เหมาะสมกับบ้านพักอาศัย หรือโรงงานครับ
2. การประปาทราบได้อย่างไรว่ามีน้ำประปารั่วไหล(กรณีไม่มีคนแจ้ง)
 
 
ความคิดเห็นที่ 1:
โดย : call center1125

05/10/2552 09:07:58
  1.การพิจารณาแรงดันน้ำในเส้นท่อของ กปน. จะพิจารณาจากปริมาณความต้องการน้ำในแต่ละช่วงเวลาของแต่ละพื้นที่ให้บริการ แล้วสร้างเป็น Pressure Trend Curve เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจ่ายน้ำให้มีแรงดันที่เหมาะสมตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีการควบคุมแรงดันน้ำที่ตำแหน่งปลายเส้นท่อประธานต้องไม่ต่ำกว่า 6 เมตร ในขณะที่แรงดันน้ำในท่อจ่าย  ซึ่งจะเชื่อมต่อกับท่อบริการเข้าไปยังสถานที่ใช้น้ำ ก็จะลดลงไปตามระยะทางในการไหลของน้ำเนื่องจากการสูญเสียพลังงานในเส้นท่อ
2.ปัจจุบัน กปน. ได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ใน การบริหารจัดการน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย โดยการติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบและแบ่งพื้นที่บริการเป็นพื้นที่เฝ้าระวังย่อย ๆ เรียกว่า DMA(Distric metering Aerea) พร้อมกันนี้ยังมีการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำบนท่อประธาน ซึ่งจะเชื่อมต่อกับตู้ควบคุมการส่งสัญญาระยะไกลหรือ ตู้ RTU(REMOTE TERMINAL Umit)ที่มีลักษณะเป็นตู้สี่เหลี่ยมตั้ง อยู่บนฐานซีเมนต์ติดตั้งถาวร มีสติ๊กเกอร์การประปานครหลวง ติดอยู่ชัดเจนตั้งอยู่บนฟุตบาธ ในถนนต่างๆ เพื่อส่งข้อมูลไปยังห้องควบคุมการปฏิบัติงานที่ตั้งอยู่ ณ สำนักงานประปาสาขาต่างๆ และศูนย์ควบคุมระบบส่งและสูบจ่ายน้ำของ กปน. สามารถดูได้ตลอดเวลา(Real Time) หรือตามช่วงเวลาที่ต้องการทราบ
การติดตั้งเครื่องตรวจวัดปริมาณและแรงดันน้ำที่ท่อจ่ายน้ำน้ำเข้า-ออก รวมถึงอุปกรณ์วัดแรงดันน้ำเข้าสู่พื้นที่ย่อย ๆ เหล่านี้ ซึ่งข้อมูลจากจุดเฝ้าระวังภาคสนาม จะถูกส่งผ่านระบบสื่อสาร ทั้งแบบสายโทรศัพท์ และระบบโทรศัพท์ไร้สาย เข้าสู่ระบบโครงข่ายของ กปน. ทำให้สำนักงานประปาทุกสาขา สามารถเข้าดูข้อมูลในระบบพื้นที่ย่อยทั้งหมดได้ เจ้าหน้าที่จะดูว่าพื้นที่ใดมีน้ำเข้ามาก หรือแรงดันน้ำลดลงผิดปกติ เช่น ในเวลากลางคืนปกติจะมีการใช้น้ำน้อย ถ้ามีน้ำไหลเข้าพื้นที่นั้นมาก ๆ แสดงว่าในบริเวณนั้นมีท่อรั่ว พนักงานจะออกสำรวจหาท่อรั่วใต้ดินในบริเวณนั้น เมื่อพบก็จะทำการซ่อมจุดแตกรั่วโดยเร็วที่สุด
นอกจากนี้ กปน. ยังมีงานสำรวจหาท่อรั่วบางพื้นที่ ที่ต้องใช้เครื่องฟังเสียงซึ่งจะใช้ได้ผลดีในช่วงเวลากลางคืนเท่านั้น จึงต้องปฏิบัติงานในช่วงเวลากลางคืนประมาณเที่ยงคืนถึงตีสี่ ถ้าหากประชาชนพบเห็นทีมงานกำลังใช้เครื่องฟังเสียงเดินหาตามเส้นท่อ ก็ขอให้ทราบว่าเป็นทีมงานสำรวจหาท่อรั่วของ กปน. เอง

 
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)
รายละเอียด*
โดย*
E-mail
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา   
 
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125