ข้ามไปสู่ เนื้อหา
no insert title on tag images
no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images
no insert title on tag images
no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images

Quick Link
เกี่ยวกับ กปน.
ทิศทางและนโยบายขององค์กร
พ.ร.บ. และกฏ
คำสั่งการประปานครหลวง

คำสั่ง กปน. ที่ 500-2558 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติและอัตราค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาใหม่.

คำสั่ง กปน. ที่ 100-2550 หลักเกณฑ์การพิจารณาเกี่ยวกับการจำหน่ายน้ำและเเจกน้ำประปา ณ จุดจำหน่าย.

คำสั่ง กปน. ที่ 347-2552 กำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการยื่นคำขอส่วนลดค่าน้ำประปาเเก่ทหารผ่านศึกและครอบครัว.


หน้า : [1]
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy no insert title on tag images
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!