ข้ามไปสู่ เนื้อหา
no insert title on tag images
no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images
no insert title on tag images
no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images

Quick Link
เกี่ยวกับ กปน.
ทิศทางและนโยบายขององค์กร
พ.ร.บ. และกฏ
คำสั่งการประปานครหลวง

คำสั่ง .

คำสั่ง ๑๐๙/๔๔ หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาใหม่ .

คำสั่ง ๑๓๘/๔๕ หลักเกณฑ์การพิจารณาเกี่ยวกับการจำหน่ายน้ำและแจกน้ำประปา ณ จุดจ่ายน้ำ .

คำสั่ง ๓๙๒/๔๓ เรื่องหลักเกณฑ์การคิดค่าน้ำประปารายกลุ่มสำหรับที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย .

คำสั่ง ๒๗๒/๔๔ กำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการยื่นคำขอส่วนลดค่าน้ำประปาแก่ทหารผ่านศึกและครอบครัว .


หน้า : [1]
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy no insert title on tag images
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!