ข้ามไปสู่ เนื้อหา
no insert title on tag images
no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images
no insert title on tag images
no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images

ช่องทางการชำระเงิน
ผู้ใช้น้ำควรรู้
ขั้นตอนและรายละเอียดการขอใช้บริการ
พื้นที่ให้บริการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระค่าน้ำผ่านธนาคาร.

แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ.

แบบฟอร์มหนังสือยินยอมโอนกรรมสิทธิ์การใช้น้ำพร้อมเงินประกัน.

แบบฟอร์มมอบอำนาจให้ กปน. วางท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์.


หน้า : [1]
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
no insert title on tag images
ipv6 ready
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!