ข้ามไปสู่ เนื้อหา
no insert title on tag images
no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images
no insert title on tag images
no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images

Quick Link
เกี่ยวกับ กปน.
ทิศทางและนโยบายขององค์กร
พ.ร.บ. และกฏ
ระเบียบการประปานครหลวง

ระเบียบ ฉบับที่ 11 ว่าด้วย การรักษาความปลอดภัยสถานที่สำคัญของ กปน. 2544.

ระเบียบ ฉบับที่ 12 ว่าด้วยการให้ส่วนลดค่าน้ำประปาแก่ทหารผ่านศึกและครอบครัว พ.ศ. 2547.

แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2552.

ระเบียบ ฉบับที่ 15 ว่าด้วย การอนุญาตให้ก่อสร้างหรือใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ฯ พ.ศ. 2544.

ระเบียบ ฉบับที่ 18 ว่าด้วย การรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ (พ.ศ. 2557).

ระเบียบ ฉบับที่ 27 ว่าด้วย มาตรฐานจริยธรรมฯ พ.ศ. 2559.

ระเบียบ ฉบับที่ 30 ว่าด้วย กำหนดวันเวลาปฏิบัติงานฯ พ.ศ. 2544.

แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ระเบียบ ฉบับที่ 30 พ.ศ. 2552.

แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 ระเบียบ ฉบับที่ 30 พ.ศ. 2557.

ระเบียบ ฉบับที่ 42 ว่าด้วย การรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ กปน. พ.ศ. 2559.

ระเบียบ ฉบับที่ 50 ว่าด้วย การติดตั้งประปาใหม่ พ.ศ. 2558.

ระเบียบ ฉบับที่ 51 ว่าด้วย การกำหนดประเภทผู้ใช้น้ำและการเปลี่ยนประเภทผู้ใช้น้ำ พ.ศ. 2558.

ระเบียบ ฉบับที่ 52 การเปลี่ยนและการทดสอบมาตรวัดน้ำ พ.ศ. 2557.

ระเบียบ ฉบับที่ 53 การขอยกเลิกใช้น้ำฯ พ.ศ. 2557.

ระเบียบ ฉบับที่ 56 การกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานฯ พ.ศ. 2557.

ระเบียบ ฉบับที่ 57 การรับรองระบบประปาเอกชน พ.ศ. 2558.

ระเบียบ ฉบับที่ 58 ว่าด้วย การดำเนินการต่อผู้กระทำความผิดฯ พ.ศ. 2554.

แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ระเบียบ ฉบับที่ 58 พ.ศ. 2548.

ระเบียบ ฉบับที่ 59 ข้อห้ามเเละข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้น้ำ พ.ศ. 2558.

ระเบียบ ฉบับที่ 70 ว่าด้วย การอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐรื้อย้ายท่อประปา พ.ศ. 2554.


หน้า : [1] 2 ถัดไป>>
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
no insert title on tag images
ipv6 ready
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!