ข้ามไปสู่ เนื้อหา
no insert title on tag images
no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images
no insert title on tag images
no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images

Quick Link
เกี่ยวกับ กปน.
ทิศทางและนโยบายขององค์กร
พ.ร.บ. และกฏ
พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510.

พระราชบัญญัติการประปานครหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2516.

พระราชบัญญัติการประปานครหลวง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522.

พระราชบัญญัติการประปานครหลวง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2530.

พระราชบัญญัติการประปานครหลวง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2535.

พระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510 (Update).

พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. 2526.

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540.


หน้า : [1]
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy no insert title on tag images
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!