ข้ามไปสู่ เนื้อหา
no insert title on tag images
no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images
no insert title on tag images
no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images

Quick Link
เกี่ยวกับ กปน.
ทิศทางและนโยบายขององค์กร
พ.ร.บ. และกฏ
พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ .

พระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ (ฉบับแก้ไขปรับปรุงล่าสุด).

พระราชบัญญัติการประปานครหลวง (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๑๐.

พระราชบัญญัติการประปานครหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖.

พระราชบัญญัติการประปานครหลวง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ .

พระราชบัญญัติการประปานครหลวง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๐.

พระราชบัญญัติการประปานครหลวง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕ .

M.W.A.ACT,B.E.2510 (1967) .

พระราชบัญญัติ รักษาคลองประปา พ.ศ.๒๕๒๖ .

Water Supply Canal Protection Act, B.E.2526 (1983).

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐.


หน้า : [1]
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy no insert title on tag images
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!