ข้ามไปสู่ เนื้อหา
 
no insert title on tag images โครงการถวายพระพรออนไลน์ 
 
หน้าหลัก
เกี่ยวกับ กปน.
บริการของ กปน.
ความรู้เรื่องกิจการประปา
สถิติและการดำเนินงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนผังเว็บไซต์
แนะนำเว็บไซต์
ติดต่อเรา
no insert title on tag images   no insert title on tag images TH no insert title on tag images EN no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images
no insert title on tag images

ผู้ใช้บริการ
อ่านทั้งหมด

ธุรกิจบริการ
อ่านทั้งหมด

MOU
อ่านทั้งหมด

Organization
อ่านทั้งหมด

 
คำนวณค่าใช้จ่ายในการใช้น้ำประปา

 
 

จำนวนหน่วยที่ใช้

ประเภท

ขนาดมาตรวัดน้ำ(นิ้ว)


จำนวนหน่วยที่ใช้ =  หน่วย, ประเภท =  , ขนาดมาตร =  นิ้ว
หน่วยที่ ราคา/หน่วย (บาท) ปริมาณน้ำที่ใช้(หน่วย) ค่าใช้จ่าย(บาท)
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
   
   
   
   
   
   
หมายเหตุ : การคำนวณค่าน้ำบนเว็บไซต์นี้ ใช้เฉพาะการคำนวณในเงื่อนไขปกติไม่นับรวมกรณีพิเศษอื่นๆ ดังนั้นหากผลการคำนวณไม่ตรงกับใบแจ้งหนี้ที่ท่านได้รับ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงานประปาสาขาอีกครั้ง

ข้อยกเว้นในการคำนวณค่าน้ำประปา

การใช้น้ำในเงื่อนไขต่อไปนี้ ไม่สามารถคำนวณด้วยโปรแกรมนี้ได้

1. ระยะเวลาการใช้น้ำมากกว่า 1เดือน
2. ผู้ใช้น้ำประเภทรายกลุ่มที่ทำสัญญาไว้กับกปน.
3. ผู้ใช้น้ำประเภทขายเหมาที่ทำสัญญาไว้กับกปน.
4. ผู้ใช้น้ำประเภททหารผ่านศึกที่ทำสัญญาไว้กับกปน.
5. ผู้ใช้น้ำที่ยกเลิกการใช้น้ำบาดาลและมาขอติดตั้งตามประกาศการประปานครหลวง เรื่องมาตรการสนับสนุนการยกเลิกใช้น้ำบาดาล
6. ผู้ใช้น้ำที่ได้รับสิทธิพิเศษในการยกเว้นการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
7. การใช้น้ำก่อนเดือนมิถุนายน 2547 ยังไม่มีการคำนวณค่าน้ำดิบ
8. กรณีอื่นๆ ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการคำนวณค่าน้ำประปา

no insert title on tag images
no insert title on tag images   Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125