ข้ามไปสู่ เนื้อหา
 
no insert title on tag images โครงการถวายพระพรออนไลน์ 
 
หน้าหลัก
เกี่ยวกับ กปน.
บริการของ กปน.
ความรู้เรื่องกิจการประปา
สถิติและการดำเนินงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนผังเว็บไซต์
แนะนำเว็บไซต์
ติดต่อเรา
no insert title on tag images   no insert title on tag images TH no insert title on tag images EN no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images
no insert title on tag images

ผู้ใช้บริการ
อ่านทั้งหมด

ธุรกิจบริการ
อ่านทั้งหมด

MOU
อ่านทั้งหมด

Organization
อ่านทั้งหมด

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสาร กปน. ร่วมสัมมนา พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 
                                             

                                           

      เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นางศรัณยา สีน้ำเพชร ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ในฐานะประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กปน. เข้าร่วมงานการสัมมนาทางวิชาการของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปี 2559 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เป็นประธานในพิธีและร่วมปาฐกถาพิเศษเรื่อง "ข้อมูลโปร่งใส ไร้ทุจริต" เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ ที่รับผิดชอบงานด้านข้อมูลข่าวสารของราชการได้รับทราบนโยบายและผลการดำเนินงาน รวมถึงประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น จำนวน 68 หน่วยงาน และมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการทดสอบตามโครงการฝึกอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 239 คน ด้วย
 
 
 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กปน. ศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ.
 
             
 
     เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 203 อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานใหญ่ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) นางศรัณยา สีน้ำเพชร ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) และประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของการประปานครหลวง (กปน.) นำคณะกรรมการฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กปน. ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. โดยมี นายสมชาย สินสกลวัฒน์ ผู้อำนวยการกองข้อมูลข่าวสาร (สำนักผู้ว่าการ) กทพ. ให้การต้อนรับ ในการนี้ นายรัชดา ผลกระโทก หัวหน้าแผนกวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กองข้อมูลข่าวสาร (สำนักผู้ว่าการ) กทพ. ได้บรรยายสรุปการดำเนินงานในภาพรวมของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. พร้อมเปิดโอกาสให้คณะกรรมการฯ กปน. ได้ซักถามข้อสงสัย ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานด้านศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กปน. ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
 
 อบรมความรู้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ตอกย้ำ ปี’60 ปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
 
       
 
     เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอำนวยการ นางศรัณยา สีน้ำเพชร ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) และประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของการประปานครหลวง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ปีงบประมาณ 2560 โดยได้รับเกียรติจาก นางภาวนา ฤกษ์หร่าย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นวิทยากร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมจากสำนักงานประปาสาขาและ ฝสอ. จำนวนทั้งสิ้น 80 คน ซึ่งการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และนำความรู้ไปปรับใช้ในการให้บริการประชาชน สอดรับกับปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามข้อสั่งการนายกฯ ที่ผลักดันให้หน่วยงานของรัฐมีการบริหารงานด้วยความโปร่งใส
.........................................................................................................................................................................................................................................
สถานที่ติดต่อ
อาคารสำนักงานใหญ่การประปานครหลวง
เลขที่ 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ติดต่อ
 0 2504 0123 ต่อ 1128 และ 1269
..........................................................................................................................................................................................................................................

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในหน้าinformation_center
000248
no insert title on tag images
no insert title on tag images   Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125