ข้ามไปสู่ เนื้อหา
logo การประปา
ข้อมูลองค์กร ติดต่อเรา no insert title on tag images
โครงการถวายพระพรออนไลน์
  TH EN facebook twitter
 

ผู้ใช้บริการ
more ...

ธุรกิจบริการ
more ...

ข่าวแจ้งเตือน
more ...

ติดตามสถานการณ์น้ำ
more ...

ชำระเงินที่หน้าเคาน์เตอร์ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มี.ค. 2562

ที่ตัวแทนชำระเงิน (เฉพาะใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาที่ยังไม่ครบกำหนดชำระเงินที่ระบุไว้และไม่มีค่าน้ำค้างชำระเดือนก่อน)
 
 
          เคาน์เตอร์เซอร์วิส  **  
 

              ธนาคารไทยพาณิชย์    

Pay at Post (ไปรษณีย์ไทย)
 

                ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์

              Just pay (TOT)
 

                ธนาคารกสิกรไทย

              m Pay STATION (AIS)
 

                ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

          True shop

            ธนาคารทหารไทย

           การไฟฟ้านครหลวง
 

               ธนาคารออมสิน

         เทสโก้ บิล เพย์เมนท์ **
 
               ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 
               บิ๊กซี  **
 

               ธนาคารกรุงเทพ

 
       CenPAY **

   ** สามารถชำระเกินกำหนดได้ และอาจมีค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ

 
 
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
no insert title on tag images
ipv6 ready
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125