ข้ามไปสู่ เนื้อหา
logo การประปา
ข้อมูลองค์กร ติดต่อเรา no insert title on tag images
โครงการถวายพระพรออนไลน์
  TH EN facebook twitter
 

ผู้ใช้บริการ
more ...

ธุรกิจบริการ
more ...

ข่าวแจ้งเตือน
more ...

ติดตามสถานการณ์น้ำ
more ...

ชำระเงินที่หน้าเคาน์เตอร์


วันที่ 7 มี.ค. 2561
ที่ตัวแทนชำระเงิน (เฉพาะใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาที่ยังไม่ครบกำหนดชำระเงินที่ระบุไว้และไม่มีค่าน้ำค้างชำระเดือนก่อน)
 
 
          เคาน์เตอร์เซอร์วิส  
 

              ธนาคารไทยพาณิชย์    

Pay at Post (ไปรษณีย์ไทย)
 

                ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์

              Just pay (TOT)
 

                ธนาคารกสิกรไทย

              m Pay STATION (AIS)
 

                ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

          True shop

            ธนาคารทหารไทย

           การไฟฟ้านครหลวง
 

               ธนาคารออมสิน

         เทสโก้ บิล เพย์เมนท์
 
               ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 
               บิ๊กซี
 

               ธนาคารกรุงเทพ

      CenPAY (ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์)

 

 
 
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy no insert title on tag images
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125