ข้ามไปสู่ เนื้อหา
logo การประปา
ข้อมูลองค์กร ติดต่อเรา no insert title on tag images
โครงการถวายพระพรออนไลน์
  TH EN facebook twitter
 

ผู้ใช้บริการ
more ...

ธุรกิจบริการ
more ...

ข่าวแจ้งเตือน
more ...

ติดตามสถานการณ์น้ำ
more ...

ชำระเงินผ่านตู้ ATM


วันที่ 7 มี.ค. 2561
 
ตู้ ATM ที่รับชำระค่าน้ำประปา
 
       ธนาคารไทยพาณิชย์
 
 
                ธนาคารออมสิน
 
 
       ธนาคารกสิกรไทย
 
 
                ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์
 
 
       ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 
 
                ธนาคารกรุงเทพ
 
 

   ธนาคารทหารไทย

 

 

 
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy no insert title on tag images
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125