ข้ามไปสู่ เนื้อหา
logo การประปา
ข้อมูลองค์กร ติดต่อเรา no insert title on tag images
โครงการถวายพระพรออนไลน์
  TH EN facebook twitter
 

ผู้ใช้บริการ
more ...

ธุรกิจบริการ
more ...

ข่าวแจ้งเตือน
more ...

ติดตามสถานการณ์น้ำ
more ...

ชำระเงินโดยหักบัญชีบัตรเครดิตปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 ต.ค.2561
 
ท่านสามารถยื่นความจำนงได้ที่ธนาคารที่ท่านมีบัตรเครดิต โดยธนาคารจะดำเนินการนำส่งเอกสารให้กับการประปานครหลวงทำการตรวจสอบ และพิจารณาอนุมัติ เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วธนาคารจะแจ้งให้ทราบว่าจะเริ่มหักบัญชีบัตรเครดิตตั้งแต่เดือนใด และการประปานครหลวงจะส่งใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาให้ท่านทราบล่วงหน้าทุกเดือน พร้อมใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา ที่หักบัญชีแล้วของทุกเดือน
 
 
รายชื่อธนาคารที่หักบัญชีบัตรเครดิต
 

  ธนาคารกสิกรไทย
 
         บัตรเซ็นทรัลการ์ด
 

  ธนาคารซิตี้แบงก์
 
                ธนาคารยูโอบี
 

  ธนาคารไทยพาณิชย์
 
              ธนาคารกรุงเทพ
 
  บัตรเครดิตเทสโก้ วีซ่า
 
     abcpoint
 
  บัตรเครดิตกรุงศรีอยุธยา
 
     บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
no insert title on tag images
ipv6 ready
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125