ข้ามไปสู่ เนื้อหา
logo การประปา
ข้อมูลองค์กร ติดต่อเรา no insert title on tag images
โครงการถวายพระพรออนไลน์
  TH EN facebook twitter
 

ผู้ใช้บริการ
more ...

ธุรกิจบริการ
more ...

ข่าวแจ้งเตือน
more ...

ติดตามสถานการณ์น้ำ
more ...

นโยบาย

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ของ การประปานครหลวง


วันที่ 24 ส.ค. 2560
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ของ การประปานครหลวง
Website Security Policy of Metropolitan Waterworks Authority
----------------
การประปานครหลวง ได้จัดทำนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ฉบับนี้ขึ้น เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์การประปานครหลวง จากบุคคลที่จะเข้ามาดูข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาต
มาตรการและวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
การประปานครหลวง ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ เพื่อปกป้องข้อมูลของผู้ใช้บริการจากการถูกทำลาย หรือบุกรุกจากผู้ไม่หวังดี หรือผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล จึงได้กำหนดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ โดยใช้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัย ของข้อมูลขั้นสูง
ข้อแนะนำเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
แม้ว่าการประปานครหลวง จะมีมาตรฐานเทคโนโลยีและวิธีการทางด้านการรักษาความปลอดภัยอย่างสูง เพื่อช่วยมิให้มีการเข้าสู่ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่เป็นความลับของผู้ใช้บริการ แต่ก็เป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปว่า ปัจจุบันนี้ยังมิได้มีระบบรักษาความปลอดภัยใด ๆ ที่จะสามารถปกป้องข้อมูลของผู้ใช้บริการได้อย่างเด็ดขาด ดังนั้น ผู้ใช้บริการจึงควรปฏิบัติตามข้อแนะนำเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ดังต่อไปนี้
  1. ระมัดระวังในการ Download Program จาก Internet มาใช้งาน ควรตรวจสอบ Address ของเว็บไซต์ให้ถูกต้องก่อน Login เข้าใช้บริการเพื่อป้องกันกรณีที่มีการปลอมแปลงเว็บไซต์
  2. ควรติดตั้งระบบตรวจสอบไวรัสที่เครื่องและพยายามปรับปรุงให้โปรแกรมตรวจสอบไวรัสมีความทันสมัย
  3. ควรติดตั้งโปรแกรมประเภท Personal Firewall เพื่อป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์จากการจู่โจมของผู้ไม่ประสงค์ดี เช่น Cracker หรือ Hacker
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
no insert title on tag images
ipv6 ready
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125