ข้ามไปสู่ เนื้อหา
logo การประปา
ข้อมูลองค์กร ติดต่อเรา no insert title on tag images
โครงการถวายพระพรออนไลน์
  TH EN facebook twitter
 

ผู้ใช้บริการ
more ...

ธุรกิจบริการ
more ...

ข่าวแจ้งเตือน
more ...

ติดตามสถานการณ์น้ำ
more ...

บริการหลัก >> ขั้นตอนและรายละเอียดการขอใช้บริการ

การรับฝากมาตรวัดน้ำการรับฝากมาตร

 
เมื่อประสงค์จะกลับมาใช้น้ำประปา ต้องชำระค่าบรรจบมาตรตามลำดับขนาดของมาตร
 
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
no insert title on tag images
ipv6 ready
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125