ข้ามไปสู่ เนื้อหา
logo การประปา
ข้อมูลองค์กร ติดต่อเรา no insert title on tag images
โครงการถวายพระพรออนไลน์
  TH EN facebook twitter
 

ผู้ใช้บริการ
more ...

ธุรกิจบริการ
more ...

ข่าวแจ้งเตือน
more ...

ติดตามสถานการณ์น้ำ
more ...

เกี่ยวกับ กปน.

ภาพลักษณ์ของ กปน.การบริหารจัดการภาพลักษณ์
 
วิสัยทัศน์ของแบรนด์
การประปานครหลวงเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นช่วยเหลือประชาชน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

การวางตำแหน่งแบรนด์

เหนือกว่า องค์กรที่ให้บริการสาธารณูปโภคพื้นฐานอื่นๆในประเทศไทย สำหรับประชาชนที่อยู่อาศัยและประกอบกิจการในเขตนครหลวงที่ต้องการสินค้าคุณภาพดี ปลอดภัยและมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ ในราคาที่สามารถจ่ายได้และยุติธรรม รวมทั้งมีบริการที่รวดเร็ว เพราะกปน.มีเทคโนโลยีที่มีนวัตกรรมทันสมัยในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังมีพนักงานที่ให้บริการอย่างมืออาชีพ อบอุ่นและเข้าถึงง่าย ที่ลูกค้าไว้วางใจ เพื่อให้ทุกๆคนมีความมั่นใจว่ากปน.ทำงานอย่างทุ่มเทเพื่อช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
บุคลิกภาพของแบรนด์   
  • มีความเป็นมืออาชีพ (ซื่อสัตย์ เปิดเผย เป็นผู้นำ)
  • มีแนวคิดเชิงรุก (มองการณ์ไกลกระฉับกระเฉง รวดเร็ว)
  • สร้างสรรค์ (มีพลังสร้างสรรค์ ช่างคิด/เป็นแหล่งความรู้)
  • โอบอ้อมอารี (มีมิตรไมตรี ชอบช่วยเหลือผู้คน เข้าถึงง่าย) (มีจิตสำนึกในการบริการ)
  • ทันสมัย (เท่ห์/สวยงามเข้ากับยุคสมัย ดูสมาร์ท)
  • น่าเชื่อถือ (วางใจได้ พึ่งพาได้)
จึงได้จัดทำตราสัญลักษณ์การประปานครหลวงโฉมใหม่ โดยมีความหมายดังนี้
  • ตราสัญลักษณ์ของการประปานครหลวง ประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน ได้แก่ สัญลักษณ์พระแม่ธรณี ชื่อการประปานครหลวง และเส้นน้ำ
  • สัญลักษณ์พระแม่ธรณี มีความหมายสื่อถึงความเอื้ออารีของ กปน. และให้ความหมายถึงธุรกิจประปา 
  • เส้นน้ำ ที่เริ่มจากสีเขียวธรรมชาติมาสู่สีฟ้าใส มีความหมายถึงการนำน้ำจากแหล่งธรรมชาติมาบำบัดให้สะอาดสู่ประชาชนในนครหลวงอันเป็นภารกิจหลักของ กปน. และตอกย้ำความสะอาดของน้ำ (น้ำประปาดื่มได้) อีกทั้งสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของแบรนด์ กปน. ในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้ประชาชนในนครหลวง 
  • ลักษณะเส้นน้ำที่เป็นเส้นโค้ง มีความหมายถึงการไม่หยุดนิ่ง และการพัฒนาไม่หยุดยั้งของ กปน.
พระแม่ธรณี สัญลักษณ์ของการประปานครหลวง
เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เสด็จเปิดกิจการการประปากรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2457 โดยมีพระราชดำรัสกล่าวเปิดตอนหนึ่งความว่า อนึ่ง ท่านทั้งหลายที่ได้ช่วยเราทำการอันนี้ให้สำเร็จไปได้ ควรรู้สึกปลื้มใจว่าได้ทำการอันประโยชน์แลกุศลอย่างยิ่งเพราะน้ำซึ่งใสสะอาดบริสุทธิ์ ใครๆย่อมรู้อยู่แล้วทั้งในโบราณแลบัดนี้ว่าเป็นของจำเป็นเพื่อประโยชน์แลเพื่อความสุขสำหรับป้องกันโรคอันตรายของมนุษย์ น้ำใสสะอาดย่อมเป็นเครื่องบำบัดโรคได้ดีกว่าโอสถหรือเภสัชช์ทั้งหลาย เพราะฉะนั้นสิ่งไรที่นับว่าเป็นมลทินโทษ ท่านโบราณาจารย์จึงต้องสอนให้ใช้น้ำเป็นเครื่องชำระล้าง ในที่สุดถึงแม้จะกล่าวเปรียบเทียบสิ่งที่เป็นของชั่วร้าย เพื่อจะบำราบสิ่งชั่วร้ายอันนั้นก็จะบำราบให้พ่ายแพ้ได้โดยอาศัยอำนาจน้ำเป็นต้นว่าเมื่อครั้งสมเด็จพระมุนินทรชินสีห์ประทับอยู่ที่ภายใต้โพธิบัลลังก์พระยามาร ซึ่งสมมุติว่าเป็นผู้คิดร้ายต่อพระองค์ได้หวังผจญต่อพระบรมศาสดา โดยเดชะอำนาจพระบารมีของพระองค์บันดาลให้นางพระธรณีมาสยายผมบีบน้ำบำราบมารได้ด้วยอิทธิฤทธิ์แห่งน้ำ อันไหลมาจากผมของนางด้วยอำนาจสัจจะวาจาภาษิตนี้ ขอการประปาจงเป็นผลสำเร็จสมตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระชนกนารถของเรา และสมความประสงค์ของเราแลสมความประสงค์ของท่านทั้งหลายบรรดาที่ได้ช่วยทำการอันนี้สำเร็จ ขอน้ำใสอันจะหลั่งไหลจากประปานี้ จงเป็นเครื่องประหารสรรพโรคร้ายที่จะเบียดเบียฬให้ร้ายแก่ประชาชนผู้เป็นพสกนิกรของเรา ขอน้ำอันนี้ได้รับพรแล้ว โดยพระสงฆ์ได้สวดมนต์แลโดยเราได้ตั้งใจให้พรจงบันดาลให้เป็นน้ำมนต์ทำให้ประชาชนมีความสุขสวัสดิ์ผ่องแผ้วเจริญถ้วนทั่วทุกตัวคนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
 
ซึ่งพระราชดำรัสดังกล่าว จึงเป็นที่มาของตราสัญลักษณ์ของการประปา (หมายเหตุ พระราชดำรัสนี้เป็นภาษาที่ใช้เขียนในสมัยนั้น จึงมีบางคำที่ผิดจากที่ใช้ในปัจจุบัน)

ตราสัญลักษณ์ประจำองค์กร

 

 
     
สีประจำองค์กร

สีน้ำเงิน
C95 M70 Y15K0 หรือ PANETONE 653 C

สีเขียวน้ำทะเล
C80 M0 Y35 K0 หรือ PANETONE 325 C

สีฟ้าใส
C30 M0 Y0 K0 หรือ PANETONE 290 C
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
no insert title on tag images
ipv6 ready
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125