ข้ามไปสู่ เนื้อหา
logo การประปา
ข้อมูลองค์กร ติดต่อเรา no insert title on tag images
โครงการถวายพระพรออนไลน์
  TH EN facebook twitter
 

ผู้ใช้บริการ
more ...

ธุรกิจบริการ
more ...

ข่าวแจ้งเตือน
more ...

ติดตามสถานการณ์น้ำ
more ...

ความรู้เรื่องกิจการประปา

กรรมวิธีการผลิต 
 
การควบคุมคุณภาพ
1. ตรวจสอบติดตามเฝ้าระวัง และปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบก่อนเข้าระบบผลิตน้ำประปา
2. ตรวจวิเคราะห์น้ำ ในระบบผลิต ตลอด 24 ชั่วโมง
3. ตรวจสอบติดตามเฝ้าระวัง คุณภาพน้ำประปาในระบบจ่ายน้ำ ตามข้อแนะนำ ( Guidelines ) ขององค์การอนามัยโลก
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
no insert title on tag images
ipv6 ready
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125