ข้ามไปสู่ เนื้อหา
logo การประปา
ข้อมูลองค์กร ติดต่อเรา no insert title on tag images
โครงการถวายพระพรออนไลน์
  TH EN facebook twitter
 

ผู้ใช้บริการ
more ...

ธุรกิจบริการ
more ...

ข่าวแจ้งเตือน
more ...

ติดตามสถานการณ์น้ำ
more ...

บริการหลัก >> สินค้า

น้ำขายเป็นรถ
t20100715073100_3332.jpg

ทางเลือกสำหรับประชาชนขาดแคลนน้ำและต้องการน้ำโดยเร่งด่วน แต่ไม่มีระบบท่อส่งน้ำผ่านพื้นที่ใช้น้ำ หรือไม่อยู่ในพื้นที่บริการ การประปานครหลวงจัดบริการนี้เพื่อผู้ใช้น้ำจะมีน้ำซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวัน โดยติดต่อขอใช้บริการ ให้จัดส่งน้ำโดยรถบรรทุกน้ำของการประปานครหลวง หรือนำรถมาบรรทุกน้ำไปใช้
  

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
no insert title on tag images
ipv6 ready
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125