ช่องทางการชำระเงิน
  ตัวแทนการรับชำระ
  สาขาที่ให้บริการ
  ช่องทางชำระเงิน
บริการอิเล็กทรอนิกส์
  ขอติดตั้งประปาใหม่
  ตรวจสอบสถานะการติดตั้ง
  บริการชำระค่าน้ำประปาและสอบถามข้อมูล
  บริการคำนวณค่าน้ำ
  E-Book
  บริการชำระค่าน้ำประปาและสอบถามข้อมูลสำหรับผู้ใช้น้ำทาง Internet
  การบริการโครงการอสังหาริมทรัพย์
ผู้ใช้น้ำควรรู้
  อัตราค่าน้ำและบริการ
  ข้อปฏิบัติ
  การขอโอนการใช้น้ำ
  การงดจ่ายน้ำประปา
  มาตรวัดน้ำ
  สาระน่ารู้
ขั้นตอนและรายละเอียดการขอใช้บริการ
  การขอติดตั้งประปาใหม่/ซ้ำ
  การขอเพิ่ม-ลดขนาดมาตรวัดน้ำ
  การรับฝากมาตรวัดน้ำ
  การขอยกเลิกการใช้น้ำ
  การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผู้ใช้น้ำ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
พื้นที่ให้บริการ
  สำนักงานประปาสาขา
บริการของ กปน. >> บริการหลัก >> ช่องทางการชำระเงิน >> บริการอิเล็กทรอนิกส์
บริการชำระค่าน้ำประปาและสอบถามข้อมูลสำหรับผู้ใช้น้ำทาง Internet


 

 บริการ

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้น้ำ

ชำระค่าน้ำประปาทาง Internet

เป็นบริการเพื่อตรวจสอบข้อมูลได้แก่
 • ชื่อ, ที่อยู่ ของผู้ขอใช้น้ำ
 • ประวัติการใช้น้ำและการชำระค่าน้ำ(ไม่เกิน 3 เดือนย้อนหลัง) 
 • เงินประกันการใช้น้ำ
 • ค่าน้ำค้างชำระ
 • ลงทะเบียนผู้ใช้น้ำกรณีมีบ้านหลายหลังได้
 • เป็นบริการชำระค่าน้ำประปา ซึ่งผู้ใช้น้ำจะทำรายการผ่านทาง Internet  และระบบจะหักบัญชีธนาคารให้โดยอัตโนมัติ
 • บริการรับแจ้งหนี้ค่าน้ำผ่าน e_mail

 

ขั้นตอนการดำเนินการ ขั้นตอนการดำเนินการ
 • ขั้นตอน(2),และ (3)
 • ขั้นตอน(1),(2),และ (3)
ขั้นตอนการดำเนินการ
 

ขั้นตอน 1  สมัครขอใช้บริการกับธนาคาร (สำหรับบริการชำระเงินค่าน้ำประปา)

ผู้ใช้น้ำต้องสมัครขอใช้บริการชำระค่าน้ำประปาทาง Internet โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคาร กับธนาคารที่กปน.ทำสัญญาไว้  รายละเอียดการสมัครให้ทำตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร

ธนาคารที่ผู้ใช้น้ำสามารถใช้บริการได้ คือ
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด    ***สำหรับผู้ใช้บริการระบบชำระค่าน้ำประปาผ่าน Web เดิม ที่เป็นสมาชิก Digital Cash ของธนาคารกรุงไทย รหัสผู้ใช้บริการและรหัสผ่านของธนาคารไม่สามารถใช้งานกับระบบใหม่ได้ ท่านต้องทำการสมัครเป็นสมาชิก KTB Online สำหรับบุคคลธรรมดา หรือสมาชิก New Corporate Banking – Single User สำหรับนิติบุคคล เพื่อให้สามารถชำระค่าน้ำประปาผ่าน Web ระบบใหม่ได้
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด
 • ธนาคารยูโอบี จำกัด
 • ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด
 • ธนาคารทหารไทย จำกัด
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด
ขั้นตอน 2 สมัครขอใช้บริการกับการประปานครหลวง(สำหรับทั้งบริการชำระเงินค่าน้ำประปา และบริการสอบถามข้อมูลสำหรับผู้ใช้น้ำ)  ผู้ขอใช้บริการทำการสมัครเพื่อลงทะเบียนขอใช้บริการในระบบกับกปน. โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ :
 • ท่านสามารถคลิก ทำการสมัคร  หรือคลิกที่ข้อความ >> ทำการสมัคร ที่ด้านล่างของเว็บเพจนี้   
 • กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนแล้ว แล้วกดปุ่ม "สมัครสมาชิก” หลังจากนั้นระบบจะแจ้งรหัสผ่านไปยัง e-mail ของท่าน ซึ่งสามารถนำ "ชื่อเข้าระบบ” และ "รหัสผ่าน”  มาใช้งานต่อไป
  ***ท่านสามารถศึกษาวิธีการสมัครได้ที่ 
  คู่มือการสมัครสมาชิก
ขั้นตอน 3 Login เข้าสู่ระบบเพื่อใช้บริการ(สำหรับทั้งบริการชำระเงินค่าน้ำประปา และบริการสอบถามข้อมูลสำหรับผู้ใช้น้ำ)

ผู้ใช้บริการสามารถ Login เข้าสู่ระบบได้จากหน้าเว็บเพจหลักของกปน.(http://www.mwa.co.th)  โดยคลิกที่ บริการชำระค่าน้ำประปาและสอบถามข้อมูล  เพื่อเข้าสู่ระบบ โดยกรอกชื่อเข้าสู่ระบบ และ รหัสผ่าน จากนั้นคลิกที่ปุ่ม  "เข้าระบบ”
                   ***หมายเหตุ: ชื่อและที่อยู่ของเจ้าของมาตร - รายการค้างชำระ จะแสดงบนหน้า Web หลังจากสมัครใช้บริการกับ กปน. ประมาณ 1 วันทำการ

                   ***ท่านสามารถศึกษาวิธีการใช้งานระบบได้ที่ คู่มือการใช้งาน
 
การชำระเงินค่าน้ำประปาผ่านทาง Internet  เมื่อได้รับใบแจ้งหนี้ค่าน้ำแล้วประมาณ 2-3 วันทำการ ผู้ใช้บริการจะเห็นยอดค้างชำระแสดงบน Web  ท่านสามารถชำระเงินได้โดย  Login เข้าในระบบแล้วเลือกชำระเงินกับธนาคารที่สมัครไว้ข้างต้น โดยระบบจะส่งเข้าทำรายการใน Website ของธนาคารทันที แต่ทั้งนี้ระบบจะยอมให้ชำระเงินได้เฉพาะรายการที่ตรงตามเงื่อนไขดังนี้
 • ไม่มีค่าน้ำค้างชำระของงวดก่อน
 • วันที่ทำรายการไม่เกินกำหนดวันที่สามารถจ่ายได้ ( Due Date ) โดยดูได้จากวันที่กำหนดชำระในใบแจ้งหนี้ค่าน้ำ
 • ไม่ได้เป็นผู้ชำระเงินค่าน้ำประปาโดยหักบัญชีธนาคาร หรือ หักบัญชีเงินเดือน
การตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้น้ำ
หลังจาก Login เข้าสู่ระบบ ผู้ใช้บริการสามารถคลิก "บริการออนไลน์” โดยท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดดังต่อไปนี้
 • ตรวจสอบชื่อ , ที่อยู่ของผู้ใช้น้ำ
 • ตรวจสอบเงินประกันการใช้น้ำ
 • ตรวจสอบค่าน้ำประปาค้างชำระ
 • ตรวจสอบประวัติการใช้น้ำย้อนหลัง 6 เดือนในรูปแบบกราฟ
 • ตรวจสอบประวัติการใช้น้ำย้อนหลัง 6 เดือนในรูปแบบตาราง (อยู่ระหว่างการดำเนินการ)
            
  พิมพ์ตัวอย่างใบแจ้งหนี้ (อยู่ระหว่างการดำเนินการ) *หากท่านใดต้องการใบแจ้งหนี้ ท่านสามารถโทร.1125 เพื่อเข้าระบบอัตโนมัติในการส่งตัวอย่างใบแจ้งหนี้ทาง FAX

           ***หมายเหตุ : ชื่อและที่อยู่ของเจ้าของมาตร - รายการค้างชำระ จะแสดงบนหน้า Web หลังจากสมัครใช้บริการกับ กปน. ประมาณ 1 วันทำการ

หากไม่สามารถเข้าทำรายการได้แสดงว่า การลงทะเบียนไม่ถูกต้อง ให้ลงทะเบียนใหม่หรือติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้น้ำ การประปานครหลวง โทร. 1125 หรือ E-MAIL mwa1125@mwa.co.th


       
   Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
   Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125