ข้ามไปสู่ เนื้อหา
 
no insert title on tag images โครงการถวายพระพรออนไลน์ 
 
หน้าหลัก
เกี่ยวกับ กปน.
บริการของ กปน.
ความรู้เรื่องกิจการประปา
สถิติและการดำเนินงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนผังเว็บไซต์
แนะนำเว็บไซต์
ติดต่อเรา
no insert title on tag images   no insert title on tag images TH no insert title on tag images EN no insert title on tag images no insert title on tag images no insert title on tag images
no insert title on tag images

ผู้ใช้บริการ
อ่านทั้งหมด

ธุรกิจบริการ
อ่านทั้งหมด

MOU
อ่านทั้งหมด

Organization
อ่านทั้งหมด

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 18 พ.ค. 2561
 
วิสัยทัศน์

"เป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ให้บริการงานประปา มีธรรมาภิบาล และได้มาตรฐานในระดับสากล
"
พันธกิจ

      1) สร้างการเติบโตและความยั่งยืนขององค์กร
      2) ดำเนินการตามแผนน้ำประปาปลอดภัยขององค์การอนามัยโลก ด้วยการพัฒนาระบบน้ำดิบ - ผลิต - จ่าย ให้มีเสถียรภาพ
      3) พัฒนางานประปาอย่างมืออาชีพให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
      4) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนได้มีน้ำประปาใช้ถ้วนหน้า
ค่านิยม

"มุ่งมั่น พัฒนาตน พัฒนางาน บริการสังคม ด้วยความโปร่งใส ใส่ใจคุณภาพ"
 
"Qwater"
 
 
           
 
           
 
           
 
          
 
 
          
 
 
    
 
 
           

 

no insert title on tag images
no insert title on tag images   Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125