ข้ามไปสู่ เนื้อหา
logo การประปา
ข้อมูลองค์กร ติดต่อเรา no insert title on tag images
โครงการถวายพระพรออนไลน์
  TH EN facebook twitter
 

ผู้ใช้บริการ
more ...

ธุรกิจบริการ
more ...

ข่าวแจ้งเตือน
more ...

ติดตามสถานการณ์น้ำ
more ...

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย 
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 เม.ย. 2562
 
</>
การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ของการประปานครหลวง

ปีงบประมาณ 2561

ปีงบประมาณ 2562

เดือนตุลาคม 2560 - เดือนธันวาคม 2560

เดือนตุลาคม 2561 - เดือนธันวาคม 2561

เดือนตุลาคม 2560 - เดือนมีนาคม 2561

เดือนตุลาคม 2561 - เดือนมีนาคม 2562

เดือนตุลาคม 2560 - เดือนมิถุนายน 2561

เดือนตุลาคม 2561 - เดือนมิถุนายน 2562

เดือนตุลาคม 2560 - เดือนกันยายน 2561

เดือนตุลาคม 2561 - เดือนกันยายน 2562

การประปานครหลวง
Metropolitan Waterworks Authority
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
no insert title on tag images
ipv6 ready
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125