ข้ามไปสู่ เนื้อหา
logo การประปา
ข้อมูลองค์กร ติดต่อเรา no insert title on tag images
โครงการถวายพระพรออนไลน์
  TH EN facebook twitter
 

ผู้ใช้บริการ
more ...

ธุรกิจบริการ
more ...

ข่าวแจ้งเตือน
more ...

ติดตามสถานการณ์น้ำ
more ...

เกี่ยวกับ กปน. >> การจัดการองค์กร >> ผู้ว่าการ

ดร.บุญรอด บิณฑสันต์ดร.บุญรอด บิณฑสันต์
ชื่อ-นามสกุล :

     ดร.บุญรอด  บิณฑสันต์  

วัน เดือน ปีเกิด :

     18 กันยายน  2458

ประวัติการศึกษา :
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟ้า)
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • M.Sc. 
  M.I.T
 • D.Sc. 
  HARVARD U.
ประวัติการทำงาน :
 • พ.ศ. 2477  อาจารย์เอก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2497  เลขาธิการ สำนักงานพลังงานแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2508  รมช. กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2516  รมต. ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ

 

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
no insert title on tag images
ipv6 ready
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125