ข้ามไปสู่ เนื้อหา
logo การประปา
ข้อมูลองค์กร ติดต่อเรา no insert title on tag images
โครงการถวายพระพรออนไลน์
  TH EN facebook twitter
 

ผู้ใช้บริการ
more ...

ธุรกิจบริการ
more ...

ข่าวแจ้งเตือน
more ...

ติดตามสถานการณ์น้ำ
more ...

เกี่ยวกับ กปน. >> การจัดการองค์กร >> ผู้ว่าการ

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์
ชื่อ-นามสกุล :

     ดร.อาทิตย์  อุไรรัตน์

วัน เดือน ปีเกิด :

     9 พฤษภาคม 2481

ประวัติการศึกษา :
 • ปริญญาตรี  รัฐศาสตรบัณฑิต (สาขาการฑูตและการต่างประเทศ)
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท  มหาบัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  SCHOOL OF LAW & DIPLOMACY , TUFTS UNIVERSITY MASS ., U.S.A.
 • ปริญญาโท มหาบัณฑิต สาขาการบริหารรัฐกิจ
  CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, LOS ANGELES.,U.S.A.                                     
 • ดุษฎีบัณฑิต ทางรัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์
  UNIVERSITY OF COLORADO, BOULDER, COLO., U.S.A.
ประวัติการทำงาน :
 • ปลัดอำเภอเมือง จ.นครนายก
 • หัวหน้าฝ่ายอัตรากำลังและฝึกอบรม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • หัวหน้ากองวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • หัวหน้ากองบริหารทั่วไป การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
 • รองเลขาธิการ  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ    
 • ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 • รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 • ที่ปรึกษาระเบียบบริหารของนายกรัฐมนตรี
 • ประธานคณะอนุกรรมการปรับปรุงระเบียบข้าราชการพลเรือน
 • กรรมการอำนวยการ โรงพยาบาลเพชรเวช

 

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
no insert title on tag images
ipv6 ready
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125