ข้ามไปสู่ เนื้อหา
logo การประปา
ข้อมูลองค์กร ติดต่อเรา no insert title on tag images
โครงการถวายพระพรออนไลน์
  TH EN facebook twitter
 

ผู้ใช้บริการ
more ...

ธุรกิจบริการ
more ...

ข่าวแจ้งเตือน
more ...

ติดตามสถานการณ์น้ำ
more ...

เกี่ยวกับ กปน. >> การจัดการองค์กร >> ผู้ว่าการ

นางชวนพิศ ธรรมศิรินางชวนพิศ ธรรมศิริ
ชื่อ-นามสกุล :

     นางชวนพิศ ธรรมศิริ

วัน เดือน ปีเกิด :

     9 กรกฎาคม 2486

ประวัติการศึกษา :
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธาโครงสร้าง) 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 • MASTER OF ENGINEERING (PUBLIC HEALTH) 
  ASIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY  
 • การศึกษาหลักสูตรพิเศษ ผู้บริหารระดับ 9
  ของกระทรวงมหาดไทย
 • การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน 
  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ประวัติการทำงาน :
 • หัวหน้างานประสานงาน (ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน) ฝ่ายแผนการการประปานครหลวง

 

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
no insert title on tag images
ipv6 ready
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125