ข้ามไปสู่ เนื้อหา
logo การประปา
ข้อมูลองค์กร ติดต่อเรา no insert title on tag images
โครงการถวายพระพรออนไลน์
  TH EN facebook twitter
 

ผู้ใช้บริการ
more ...

ธุรกิจบริการ
more ...

ข่าวแจ้งเตือน
more ...

ติดตามสถานการณ์น้ำ
more ...

เกี่ยวกับ กปน. >> การจัดการองค์กร >> ผู้ว่าการ

นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์
ชื่อ-นามสกุล :

     นายสุธรรม   ชัชวาลวงศ์

วัน เดือน ปีเกิด :

     4  สิงหาคม  2487

ประวัติการศึกษา :
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
  • MASTER  OF  ENGINEERING (HYDRAULIC) ASIAN  INSTITUTE  OF TECHNOLOGY  
  • การป้องกันราชอาณาจักร  รุ่นที่  39 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
  • นักปกครองระดับสูง  รุ่นที่ 16 วิทยาลัยการปกครอง 
ประวัติการทำงาน :
  • นายช่างตรี   กรมอนามัย

 

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
no insert title on tag images
ipv6 ready
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125