ข้ามไปสู่ เนื้อหา
logo การประปา
ข้อมูลองค์กร ติดต่อเรา no insert title on tag images
โครงการถวายพระพรออนไลน์
  TH EN facebook twitter
 

ผู้ใช้บริการ
more ...

ธุรกิจบริการ
more ...

ข่าวแจ้งเตือน
more ...

ติดตามสถานการณ์น้ำ
more ...

เกี่ยวกับ กปน. >> การจัดการองค์กร >> ผู้ว่าการ

นายพิพิธ พรหมสิทธิ์นายพิพิธ พรหมสิทธิ์
ชื่อ-นามสกุล :

     นายพิพิธ พรหมสิทธิ์

วัน เดือน ปีเกิด :

     20  กุมภาพันธ์  2489

ประวัติการศึกษา :
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  • MASTER  OF  SCIENCE  IN  CIVIL  ENGINEERING NORTH  CAROLINA STATE  UNIVERSITY AT RALEIGH 
ประวัติการทำงาน :
  • วิศวกรฝ่ายโรงงาน (INTERNATIONAL  HARVESTER) บริษัท ยนตรภัณฑ์ จำกัด

 

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
no insert title on tag images
ipv6 ready
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125