ข้ามไปสู่ เนื้อหา
logo การประปา
ข้อมูลองค์กร ติดต่อเรา no insert title on tag images
โครงการถวายพระพรออนไลน์
  TH EN facebook twitter
 

ผู้ใช้บริการ
more ...

ธุรกิจบริการ
more ...

ข่าวแจ้งเตือน
more ...

ติดตามสถานการณ์น้ำ
more ...

เกี่ยวกับ กปน. >> การจัดการองค์กร >> ผู้ว่าการ

นายวิทิต อาวุชานนท์นายวิทิต อาวุชานนท์
ชื่อ-นามสกุล :

     นายวิทิต   อาวุชานนท์

วัน เดือน ปีเกิด :

     9 สิงหาคม  2490

ประวัติการศึกษา :
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
  • ปก.ชั้นสูง POST  GRADUATE   DIPLOMA  (SANITARY   ENGINEERING) DELFT ,THE  NETHERLANDS  

 

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
no insert title on tag images
ipv6 ready
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125