ข้ามไปสู่ เนื้อหา
logo การประปา
ข้อมูลองค์กร ติดต่อเรา no insert title on tag images
โครงการถวายพระพรออนไลน์
  TH EN facebook twitter
 

ผู้ใช้บริการ
more ...

ธุรกิจบริการ
more ...

ข่าวแจ้งเตือน
more ...

ติดตามสถานการณ์น้ำ
more ...

บริการหลัก >> ขั้นตอนและรายละเอียดการขอใช้บริการ

การขอเพิ่ม-ลดขนาดมาตรวัดน้ำ
ขอปรับเปลี่ยนขนาดมาตร กรณี เพิ่มขนาดมาตร
 

 
 

ขอปรับเปลี่ยนขนาดมาตร กรณี ลดขนาดมาตร
 

 

เอกสารที่ต้องนำมาติดต่อ
1. สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าบ้าน) + สำเนาบัตรประชาชน
2. เอกสารผู้ครอบครองสิทธิ์
3. ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา หรือใบเสร็จรับเงิน
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
no insert title on tag images
ipv6 ready
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125