ข้ามไปสู่ เนื้อหา
logo การประปา
ข้อมูลองค์กร ติดต่อเรา no insert title on tag images
โครงการถวายพระพรออนไลน์
  TH EN facebook twitter
 

ผู้ใช้บริการ
more ...

ธุรกิจบริการ
more ...

ข่าวแจ้งเตือน
more ...

ติดตามสถานการณ์น้ำ
more ...

เกี่ยวกับ กปน. >> การจัดการองค์กร

ทำเนียบผู้ว่าการ 


1. นายดำรง ชลวิจารณ์
    16 สิงหาคม 2510 - 31 ธันวาคม 2512                                                                


2. นายกาญจนะ เฮงสุวนิช
    1 มกราคม 2513 - 28 กันยายน 2514


3. ศจ.จำรัส ฉายะพงศ์
    1 ธันวาคม 2514 - 3 สิงหาคม 2516


4. ดร.บุญรอด บิณฑสันต์
    1 ธันวาคม 2516 - 19 สิงหาคม 2518


5. นายกระจก ศุภกิจวิเลขการ
    19 กันยายน 2518 - 23 มีนาคม 2525


6. นายประชา ตันศิริ
    24 มีนาคม 2525 - 23 เมษายน 2527


7. ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์
    24 เมษายน 2527 - 2 กุมภาพันธ์ 2530


8. นายสุวิช ฟูตระกูล 
    17 กุมภาพันธ์ 2530 - 2 ตุลาคม 2538


9. นางชวนพิศ ธรรมศิริ
    2 ตุลาคม 2538 - 31 กรกฎาคม 2545


10. นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์
      22 พฤศจิกายน 2545 - 4 สิงหาคม 2547


11. นายพิพิธ พรหมสิทธิ์ 
      11 สิงหาคม 2547 - 19 กุมภาพันธ์ 2549


12. นายวิทิต อาวุชานนท์ 
      20 กุมภาพันธ์ 2549 - 8 สิงหาคม 2550


13. นายเจริญ ชัยกิตติศิลป์
     29 สิงหาคม 2550 - 3 พฤษภาคม 2553


14. นายเจริญ ภัสระ
      4 พฤษภาคม 2553 - ปัจจุบัน
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
no insert title on tag images
ipv6 ready
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125