ข้ามไปสู่ เนื้อหา
logo การประปา
ข้อมูลองค์กร ติดต่อเรา no insert title on tag images
โครงการถวายพระพรออนไลน์
  TH EN facebook twitter
 

ผู้ใช้บริการ
more ...

ธุรกิจบริการ
more ...

ข่าวแจ้งเตือน
more ...

ติดตามสถานการณ์น้ำ
more ...

บริการหลัก >> ผู้ใช้น้ำควรรู้

การขอโอนการใช้น้ำการขอโอนการใช้น้ำมี 2 กรณี

1. การโอนเปลี่ยนสภาพการใช้น้ำ 

  • การโอนการใช้น้ำชั่วคราวเป็นการใช้น้ำถาวร เมื่อการปลูกสร้างบ้านหรืออาคารเสร็จเรียบร้อยและมีบ้านเลขที่แล้ว 
  • การโอนการใช้น้ำถาวรเป็นการใช้น้ำชั่วคราว เมื่อมีการรื้อถอนบ้านหรืออาคารเดิมและต้องการสร้างขึ้นใหม่ในพื้นที่เดิม
ค่าใช้จ่าย
ผู้ใช้น้ำจะต้องเสียค่าโอน 100 บาท และ วางเงินประกันใหม่ตามขนาดมาตรวัดน้ำโดยการประปานครหลวงจะคืนเงินประกันเก่าให้
2. การขอโอนเปลี่ยนประเภทการใช้น้ำ เป็นการเปลี่ยนประเภทการใช้น้ำตามสภาพการใช้ที่แท้จริง คือ
  • ที่พักอาศัย
  • ธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม
ค่าใช้จ่าย
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ การประปานครหลวงสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนประเภทการใช้น้ำให้ถูกต้องตามความเป็นจริง เมื่อตรวจพบและอาจปรับค่าน้ำย้อนหลังตามความเป็นจริงด้วย
 
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
no insert title on tag images
ipv6 ready
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125