ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  การขอใช้บริการประปา
  คำนวณค่าน้ำประปา
  พื้นที่น้ำไหลอ่อน
  หน่วยงานที่ให้บริการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
  แจ้งข้อร้องเรียน
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส)
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
more ...
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9
  ทะเบียนผู้รับจ้าง
  จัดซื้อ-จัดจ้าง/e-Tracking
  บริการอบรมบุคคลภายนอก
  บริการให้เช่าที่ดิน/อาคาร
  การเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษีเต็มรูป ตั้งแต่ 1 มกราคม 58
  บริการสื่อโฆษณา
more ...
ข่าวแจ้งเตือน
  ประกาศ น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหล วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561
  ประกาศ น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหล วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
  ประกาศ น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหล วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
  ประกาศ น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหล วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561
  ประกาศ น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหล วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
more ...
ติดตามสถานการณ์น้ำ
  คุณภาพน้ำประปาช่วงวิกฤตภัยแล้ง
  คลินิกน้ำสะอาด
  คุณภาพน้ำประปาออนไลน์
  คุณภาพน้ำดิบ
more ...
       
   Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
   Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125