1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
ผู้ว่าฯ กปน. รุดตรวจ-เร่งรัดงานก่อสร้างแนวป้องกันคลองประปา

วันที่ 11 ต.ค. 2555

           เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เดินทางไปตรวจความเรียบร้อยของงานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมคลองประปา ที่มีทั้งการก่อสร้างแนวคันดิน เขื่อนกันดิน โครงสร้างเบา (คอนกรีตเสริมเหล็ก) และการยกระดับถนน เพื่อเร่งรัดและกำชับให้การก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ พร้อมทั้งลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชนบริเวณใกล้เคียง และผู้ใช้เส้นทางให้น้อยที่สุด

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
ipv6 ready
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125