1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
ผู้บริหาร กปน. รุดดูงานตัดบรรจบท่อถนนจรัญฯ สนับสนุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

วันที่ 9 ต.ค. 2555

          เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตั้งแต่เวลา 23.00 น. นายลือชัย ดีถาวร รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ได้ตรวจงานสนามการตัดบรรจบท่อน้ำดิบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1,500 มิลลิเมตร บริเวณปากซอยถนนจรัญสนิทวงศ์ 56 และซอยจรัญสนิทวงศ์ 49/2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ รวม 2 จุด โดยงานดังกล่าวเป็นงานรื้อย้ายท่อประปา พร้อมกับวางท่อประปาใหม่ทดแทน ตามโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินของ รฟม. ซึ่งในส่วนของ กปน. ได้มีการย้ายแนวท่อประปาบางช่วงเพื่องานก่อสร้างตอม่อ เป็นการสนับสนุนโครงการของ รฟม. เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการเดินทาง พร้อมกันนี้ กปน. ยังได้ทำการวางท่อประปาใหม่เพื่อทดแทนท่อเดิม ทำให้ประชาชนได้อานิสงส์ทั้งเรื่องของความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง และพอกลับเข้าบ้านก็มีน้ำประปาไหลแรงเพื่อการอุปโภคบริโภคอีกด้วย

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
ipv6 ready
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125