1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
กปน. ร่วมยินดี ครบรอบ 52 ปี กฟภ.

วันที่ 5 ต.ค. 2555

           เมื่อวันที่ 28 กันยายน ที่ผ่านมา นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) พร้อมคณะผู้บริหาร กปน. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 52 ปี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ณ สำนักงานใหญ่ กฟภ. ถ.งามวงศ์วาน

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
ipv6 ready
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125