1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2555
กปน. วอนประชาชนเห็นใจ งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมคลองประปา

วันที่ 9 ต.ค. 2555

          กปน. รับทราบปัญหาจากงานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมในถนนเลียบคลองประปา วอนประชาชนเห็นใจ เหตุสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย และถนนดังกล่าวมีการจราจรหนาแน่นตลอดเวลา
          นางสาวทรรศนีย์ ฤกษ์ศานติวงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า จากการที่ กปน. ได้เริ่มการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมคลองประปา ตั้งแต่สถานีสูบน้ำดิบสำแล จ.ปทุมธานี จนถึงโรงงานผลิตน้ำบางเขน โดยได้เริ่มการก่อสร้างไปแล้วตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม ที่ผ่านมา และส่งผลกระทบต่อการสัญจรไปมาของประชาชนที่ใช้เส้นทางในถนนเลียบคลองประปาตลอดแนว ทั้งนี้ กปน. ได้เร่งดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ทั้งกรณีการจัดซ่อมถนนที่เป็นหลุมบ่อ ซึ่งเกิดจากฝนที่ตกอย่างต่อเนื่อง และมีรถวิ่งตลอดเวลา ทำให้ผิวถนนซึ่งเป็นหินคลุกบดอัดเกิดการทรุดตัว และในกรณีที่จำเป็นต้องใช้เครื่องจักรในการก่อสร้างและกีดขวางการจราจร กปน. แก้ปัญหาด้วยการจัดทำทางเบี่ยงเพิ่มเติมและอำนวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง รวมทั้งการฉีดน้ำบนถนนเพื่อลดปริมาณฝุ่นจากการก่อสร้างเป็นระยะ ๆ
          นางสาวทรรศนีย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ถนนเลียบคลองประปาเป็นถนนที่มีการสัญจรตลอดเวลา และมีช่องการจราจรเพียง 2 ช่องทาง ทำให้การดำเนินงานก่อสร้างแนวป้องกันฯ เป็นไปด้วยความลำบาก ซึ่ง กปน. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ อย่างไรก็ตาม กปน. จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้โดยหลีกเลี่ยงผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนให้น้อยที่สุด และขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนกรุณาขับรถช้าๆ
เพื่อความปลอดภัยของผู้ร่วมใช้ทาง
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
ipv6 ready
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125