สถาบันพัฒนาวิชาการประปา >> ข่าวประชาสัมพันธ์
*ข่าว* พนักงานการประปานครหลวง พร้อมผู้บริหาร เดินทางไปเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ 12th International Conference on Hydroinformatics (HIC 2016) ณ สาธารณรัฐเกาหลี

วันที่ 7 ก.ย. 2559
 

                

    ระหว่างวันที่ 20 - 27 สิงหาคม 2559 พนักงานการประปานครหลวง พร้อมผู้บริหาร เดินทางไปเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ 12th International Conference on Hydroinformatics (HIC 2016) ณ สาธารณรัฐเกาหลี พร้อมทั้งนำเสนอบทความวิชาการ หัวข้อ Approach for Total Productive Maintenance Evaluation in Water Productivity: A Case Study at Mahasawat Water Treatment Plant โดยบทความวิชาการดังกล่าว ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Procedia Engineering 

  นอกจากนี้ บทความดังกล่าวยังได้รับเชิญเพื่อเข้าตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Modern Environmental Science and Engineering อีกด้วย

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
ipv6 ready
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125