สถาบันพัฒนาวิชาการประปา >> หลักสูตรประปาสัญจร
วิธีการชำระเงิน


 
 วิธีการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
 • ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมสามารถ Download ใบสมัครได้ที่นี่  
 • Fax ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนมาที่ หมายเลข 0-2500-2567
 • สำหรับท่านที่ส่งทางไปรษณีย์ สามารถส่งตามที่อยู่ ดังนี้
กองวิชาการประปา ฝ่ายพัฒนาวิชาการประปา สถาบันพัฒนาวิชาการประปา การประปานครหลวง
เลขที่ 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
คุณกิตติพงษ์ เจริญสินรุ่งเรือง 089125 4779
0-2504-0123 ต่อ 2514 ,1006
 การสมัครและชำระเงิน
     การชำระเงิน สามารถชำระเงินได้ 2 ช่องทาง ได้แก่
     สำหรับท่านที่ประสงค์สมัครหลักสูตรประปาสัญจร
 • สำหรับการชำระค่าลงทะเบียนหลังจากส่งใบสมัครมายังฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล เรียบร้อยแล้ว
  ให้ทำการโอนค่าลงทะเบียนก่อนวันฝึกอบรม 5 วันทำการ โดยโอนมาที่
 • ธนาคารกรุงไทยสาขาย่อยการประปานครหลวง รหัส 08 ประเภทออมทรัพย์
  ชื่อบัญชีการประปานครหลวง สาขาย่อยการประปานครหลวง เลขที่บัญชี 080-0-03977-7
 • FAX หลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียน พร้อมทั้งแจ้งชื่อผู้ส่งและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ
  เพื่อทางเจ้าหน้าที่จะได้ยืนยันการรับสมัคร
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125