สถาบันพัฒนาวิชาการประปา >> หลักสูตรสำหรับ อบต./ภาครัฐ/เอกชน
รายละเอียดหลักสูตร


 
1. หลักสูตร "การบริหารกิจการประปาท้องถิ่น สำหรับผู้บริหาร"       
(รายละเอียดเนื้อหา) (ตารางสอน)
 
2. หลักสูตร "การควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน"
 
3. หลักสูตร "การควบคุมระบบไฟฟ้าในงานประปา"
 
4. หลักสูตร "การผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดให้ได้มาตรฐาน"
 
5. หลักสูตร "การบริหารจัดการสำนักงานประปาสมัยใหม่" 
 
 
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125