ค้นหา
ความรู้เรื่องกิจการประปา
ระบบผลิตและสูบส่ง


 

ระบบผลิตและสูบส่งน้ำประปา แหล่งน้ำดิบ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา สถานีสูบน้ำดิบสำแล คลองประปาตะวันออก โรงผลิตน้ำบางเขน โรงผลิตน้ำสามเสน โรงผลิตน้ำธนบุรี สถานีสูบจ่ายน้ำฝั่งตะวันออก สำนักงานประปาสาขา ลุ่มน้ำแม่กลอง จัดรับน้ำดิบท่าม่วง คลองประปาตะวันตกระยะ 2 คลอง By Pass บางเลน คลองประปาตะวันตกระยะ 1 โรงผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ สถานีสูบจ่ายน้ำฝั่งตะวันตก สำนักงานประปาสาขา

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125